Clo

 

Pro vyměření cla  aDPH platí tři základní pravidla:

  • U zboží do hodnoty 22 EUR se neplatí clo, ani DPH.
  • Na zboží v hodnotě od 22 do 150 EUR se vztahuje DPH, nikoli clo.
  • Zboží nad 150 EUR podléhá clu i DPH.

 

Celní řízení je přitom zahájeno na návrh deklaranta podáním celního prohlášení vztahujícího se na konkrétní zboží v zásilce.

 

Do hodnoty zboží 150 eur, což je pro celní správu „zboží nepatrné hodnoty“, se tedy nemusíte obávat vyměření cla.

 

DPH mezi soukromými osobami

Zde platí jedna výjimka pro „zásilky zboží mezi soukromými osobami“, kdy se výše uvedená hranice pro vyměření daně posouvá z 22 na 45 eur.

„Zásilky zboží mezi soukromými osobami jsou dárkové zásilky odesílané soukromou osobou ze třetí země jiné soukromé osobě, která se nachází v EU, a musí se jednat o dovoz neobchodní povahy,“ uvádí Barták s tím, že oblíbená praxe čínských obchodníků, označení zásilky jako „Gift“ (dárek), není pro celní správu nijak určující.

 

 

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference