Mateřská dovolená

 

Při narození dítěte může těhotné ženě vznikat nárok na mateřskou (peněžitou pomoc v mateřství) a také na rodičovskou (rodičovský příspěvek).

Aby měla žena nárok na mateřskou, pak musí být nemocensky pojištěná.

Mateřská je totiž dávka z nemocenského pojištění.

Pokud například studentka během studia nepracuje nebo pokud nenastoupí do zaměstnání po skončení studia, nárok na mateřskou mít nebude.

 

Délka nemocenského pojištění

Siciální zabezpečení mateřskou vyplácí, jestliže splňujete účast na nemocenském pojištění po dobu 270 kalendářních dní během dvou let předcházejících nástupu na mateřskou.

Jinak řečeno: pokud jste byla v období dvou let před nástupem na mateřskou přinejmenším devět měsíců zaměstnaná.


Kdo vyplácí mateřskou

Mateřskou vyplácí sociální zabezepčení od 1.dne mateřské.

Zaměstnavatel tedy nic neplatí.

 

Úředníci vám mateřskou přiklepnou, jestliže splňujete účast na nemocenském pojištění po dobu 270 kalendářních dní během dvou let předcházejících nástupu na mateřskou. Jinak řečeno: pokud jste byla v období dvou let před nástupem na mateřskou přinejmenším devět měsíců zaměstnaná.

Zdroj: https://www.penize.cz/materska-dovolena/430520-materska-2022-jaka-jsou-pravidla-a-z-ceho-se-pocita

Úředníci vám mateřskou přiklepnou, jestliže splňujete účast na nemocenském pojištění po dobu 270 kalendářních dní během dvou let předcházejících nástupu na mateřskou. Jinak řečeno: pokud jste byla v období dvou let před nástupem na mateřskou přinejmenším devět měsíců zaměstnaná.

Zdroj: https://www.penize.cz/materska-dovolena/430520-materska-2022-jaka-jsou-pravidla-a-z-ceho-se-pocita

Délka mateřské dovolené

Mateřskou dovolenou je  zaměstnavatel povinen poskytnout po dobu 28 týdnů.

Narodí-li se ženě dvojčata nebo vícerčata, má nárok na mateřskou v délce 37 týdnů.

Vyčerpá-li zaměstnankyně z mateřské dovolené před porodem méně než 6 týdnů, protože porod nastal dříve, přísluší mateřská dovolená ode dne jejího nástupu až do uplynutí doby 28 týdnů.

Vyčerpá-li zaměstnankyně z mateřské dovolené před porodem méně než 6 týdnů z jiného důvodu, přísluší jí mateřská dovolená ode dne porodu jen do uplynutí 22 týdnů.

Po skončení mateřské dovolené je možno čerpat čerpat rodičovskou dovolenou, maximálně však do 3 let věku dítěte.
 
Poskytnutí jakéhokoliv dalšího volna po dosažení tohoto věku už závisí na dohodě se zaměstnavatelem (samozřejmě pokud se v mezidobí nenarodí další dítě).
Jedná se pak o tzv. „neplacené volno“.

 

Nástup na mateřskou dovolenou

Na mateřskou dovolenou žena nastupuje zpravidla od počátku šestého týdne před očekávaným porodem.

Nejdříve však od počátku osmého týdne před tímto dnem.

 

O termínu nástupu na mateřskou rozhoduje lékař, zaměstnavateli příslušné datum žena pouze oznámí.

 

Práce při mateřské dovolené

Částka, kterou si lze v půběhu čerpání mateřské dovolené vydělet, není nijak omezena.

Nedojde tedy ke krácení mateřského příspěvku.

Je možnost  uzavřít jak pracovní smlouvu, tak i dohodu o provedení práce nebo dohodu o pracovní činnosti.

 

Práce u stejného zaměstnavatele

Můžete pracovat pro stejného zaměstnavatele, ale nesmí to být na původní pracovní smlouvu.

V případě, že pracujete na původní smlouvu, za odpracované dny mateřská nenáleží (mateřská je totiž náhrada za ušlý výdělek).

 

Přivýdělek by tedy měl týkat jiné činnosti (jiný druh práce).

 

Práce u jiného zaměstnavatele

v případě, že chcete stejnou práci vykonávat pro jiného zaměstnavatele, původní zaměstnavatel by měl dát písemný souhlas.

Práci, ze které vám plyne nárok na mateřskou, v průběhu její výplaty vykonávat můžete, dostanete za ni mzdu, ale za odpracované dny mateřskou nedostanete

Zdroj: http://www.penize.cz/zamestnani/275179-materska-rodicovska-jak-si-na-ni-legalne-privydelat

Práci, ze které vám plyne nárok na mateřskou, v průběhu její výplaty vykonávat můžete, dostanete za ni mzdu, ale za odpracované dny mateřskou nedostanete.

Zdroj: http://www.penize.cz/zamestnani/275179-materska-rodicovska-jak-si-na-ni-legalne-privydelat

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference