Mateřská dovolená

 

 

Délka mateřské dovolené

Mateřskou dovolenou je  zaměstnavatel povinen poskytnout po dobu 28 týdnů.

Narodí-li se ženě dvojčata nebo vícerčata, má nárok na mateřskou v délce 37 týdnů.

 

Vyčerpá-li zaměstnankyně z mateřské dovolené před porodem méně než 6 týdnů, protože porod nastal dříve, přísluší mateřská dovolená ode dne jejího nástupu až do uplynutí doby 28 týdnů.

 

Vyčerpá-li zaměstnankyně z mateřské dovolené před porodem méně než 6 týdnů z jiného důvodu, přísluší jí mateřská dovolená ode dne porodu jen do uplynutí 22 týdnů. 

 

Po skončení mateřské dovolené je možno čerpat čerpat rodičovskou dovolenou, maximálně však do 3 let věku dítěte.


 
Poskytnutí jakéhokoliv dalšího volna po dosažení tohoto věku už závisí na dohodě se zaměstnavatelem (samozřejmě pokud se v mezidobí nenarodí další dítě).
Jedná se pak o tzv. „neplacené volno“.

 

Nástup na mateřskou dovolenou

Na mateřskou dovolenou žena nastupuje zpravidla od počátku šestého týdne před očekávaným porodem.

Nejdříve však od počátku osmého týdne před tímto dnem.

 

O termínu nástupu na mateřskou rozhoduje lékař, zaměstnavateli příslušné datum žena pouze oznámí.

 

Práce při mateřské dovolené

Částka, kterou si lze v půběhu čerpání mateřské dovolené vydělet, není nijak omezena.

Nedojde tedy ke krácení mateřského příspěvku.

Je možnost  uzavřít jak pracovní smlouvu, tak i dohodu o provedení práce nebo dohodu o pracovní činnosti.

 

Práce u stejného zaměstnavatele

Můžete pracovat pro stejného zaměstnavatele, ale nesmí to být na původní pracovní smlouvu.

V případě, že pracujete na původní smlouvu, za odpracované dny mateřská nenáleží (mateřská je totiž náhrada za ušlý výdělek).

 

Přivýdělek by tedy měl týkat jiné činnosti (jiný druh práce).

 

Práce u jiného zaměstnavatele

v případě, že chcete stejnou práci vykonávat pro jiného zaměstnavatele, původní zaměstnavatel by měl dát písemný souhlas.

Práci, ze které vám plyne nárok na mateřskou, v průběhu její výplaty vykonávat můžete, dostanete za ni mzdu, ale za odpracované dny mateřskou nedostanete

Zdroj: http://www.penize.cz/zamestnani/275179-materska-rodicovska-jak-si-na-ni-legalne-privydelat

Práci, ze které vám plyne nárok na mateřskou, v průběhu její výplaty vykonávat můžete, dostanete za ni mzdu, ale za odpracované dny mateřskou nedostanete.

Zdroj: http://www.penize.cz/zamestnani/275179-materska-rodicovska-jak-si-na-ni-legalne-privydelat

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference