Vrácení dotace

 

Závazek k poskytovateli dotace z důvodu vrácení dotace nebo její části se zaúčtuje na vrub účtu:

  • 691 - Zúčtování dotací (pokud závazek vznikl ve stejném období jako předpis nároku na dotaci),
  • nebo 548 – Manka a škody (pokud ke zjištění povinnosti vrátit dotaci došlo v následujícím období).

Vrácení dotace se účtuje ve prospěch účtů 346, resp. 348.

 

Příklad

Použité účty

  • 346 - Dotace ze státního rozpočtu
  • 691 - Zúčtování dotací
  • 548 - Manka a škody

 

Dostali jsme dotaci na úhradu nákladů ve výši 20.000,-

Text Částka Účet Strana
Čerpání dotace v roce XXX 20.000 346 MD
Čerpání na úhradu nákladů 20.000 691 D

 

V dalším roce jsme ale dotaci museli vrátit protože jsme nedodrželi podmínky.

Text Částka Účet Strana
Vrácení dotace 20.000 346 D
Vrácení dotace 20.000 548 MD

 

 

 

 

 

 

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference