Zdanění závazků

 

Dle zákona o daních z příjmů, § 23 odst. 3 písm. a) bod 12 se musí zdanit závazky které jsou více než 36 měsíců po splatnosti.

Zákon nabyl účinnosti dne  1. 1. 2008 a týká se i závazků vzniklých před tímto datem.

 

Tato povinnost se nevztahuje na závazky dlužníka, který je v úpadku podle zvláštního právního předpisu (zákon o konkurzu a vyrovnání, insolvenční zákon).

 

Daná povinnost se nevztahje na všechny závazky. Jednoduše se dá řící že se nevztahuje na závazky u kterých nevznikl daňový náklad.

Nezdaňují se závazky vzniklé z titulu

  • nákupu cenných papírů
  • plnění ve prospěch vlastního kapitálu (závazek př navýšování jmění..)
  • úhrady ztráty společnosti
  • úvěru
  • půjčky
  • zálohy
  • smluvní pokuty

Za závazky se nepovažují

  • dohadné účty pasivní
  • rezervy

 

DPH

U zdaněných závazků nedochází k žádné změně týkající se DPH. Uplatněné DPH při nákupu se tedy finančnímu úřadu nevrací.

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference