Zásoby

 

Výdaje na nákup zásob jsou daňově uznatelné výdaje.

 

V daňové evidenci je ale nutno vést nějakou formu evidence zásob (t.j. přírustky a úbytky).

Jedině tak prokážete finančnímu úřadu, že nákup zásob je daňovým výdajem, t.j. že jste daný výdaj použili na dosažení příjmů.

 

 

Zvířata

Do hmotného majetku se účtují zvířata, která mají "dobu využitelnosti od dosažení dospělosti" delší než jeden rok a pořizovací cena dosahuje hranice pro dlouhodobý majetek (tz. základní stádo).

Tato zvířata jsou hmotným majetkem a do daňových výdajů se promítnou až pomocí odpisů.

 

Pokud jde o nakoupená zvířata, která nepatří do základního stáda a která jsou zásobou, platí pro ně stejná pravidla jako pro ostatní nakupované zásoby.

Zvířata z vlastního chovu, nakoupená a darovaná zvířata zůstávají po dosažení dospělosti součástí zásob (viz § 26 odst. 5 zákona o daních z příjmů).

 

Přírustky a úbytky zvířat (t.j. narození a úhyny) se v daňové evidenci neevidují. Daňová evidence zachycuje pouze příjem a výdej peněz, z toho plyne, že do DE vstupuje pouze nákup a prodej zvířat.

 

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference