Občerstvení na školení

 

Pořádání školení nebo seminářů je reklamním nákladem, s vyjímkou podávaného občerstvení.

Tyto akce se pořádají za účelem hledání zákazníků.

Občerstvení, i v případě, že je podáváno na semináři, je reprezentace, nikoliv reklama.

 

Mohou nastat dvě různé situace:

  • Poplatek za seminář je vyšší než vynaložené náklady
  • Poplatek za seminář je nižší než vynaložené náklady

 

Poplatek je vyšší než náklady

V tomto případě, se náklady na občerstvení zaúčtují na daňově uznatelný účet 501.

Plátce může uplatnit nárok na odpočet DPH z poskytnutého občerstvení.

 

Poplatek je nižší než náklady

V případě, že poplatek je nižší nebo žádný, musíme náklady na občerstvení rozdělit.

 

Klíč k rozdělení

Častou otázkou bývá podle jakého klíče mám rozdělit náklady na reklamu a reprezentaci?

Dle našeho názoru je jediný správný postup čistě matematický.

 

Nejdříve vypočítáme koeficient

Koeficient = Příjmy / Náklady

 

Tímto koeficientem vynásobíme náklady na reprezentaci.

Vynásobením získáme částku kterou lze zahrnout do daňově uznatelných nákladů.

 

Metodický příklad

Pořádáme seminář.

Protože dopředu nevíme, jaké budou skutečné příjmy a náklady, občerstvení účtujeme  na účet 513 - reprezentace.

Po skončení akce poměrnou část reprezentace odúčtujeme.

V účetnictví máme následující zápisy:

  • Účet 602 - Poplatky za seminář ve výši 10.000,- Kč
  • Účet 518 - Náklady na seminář (pronájem salónku) 8.000,- Kč
  • Účet 513 - Náklady na reprezentaci (občerstvení) 4.000,- Kč.

 

Vypočítáme koeficient =  Příjmy / Náklady  =  10.000 / (8.000 + 4.000) = 0.83

Částka reprezentace uznatelná do daňových náklaů = 4.000 x 0.83 = 3.320,-

Nyní přeúčtujeme část účtu 513 (reprezentace) na 501 (spotřeba materiálu).

 

Účetní zápis:

Text Částka Účet Strana
Přeúčtování občerstvení -3.320 513 MD
Přeúčtování občerstvení 3.320 501 MD

 

Občerstvení z hlediska příjemce

Pokyn D-22
https://www.financnisprava.cz/assets/cs/prilohy/d-zakony/Pokyn_GFR_D-22.pdf

15. Je-li při školeních zajištěno stravování (oběd nebo občerstvení), je jeho cena bez ohledu na formu uvedenou na pozvánce podle § 24 odst. 2 písm. j) bod 3. zákona výdajem zaměstnavatele, který vyslal zaměstnance na školení související s předmětem činnosti zaměstnavatele nebo s pracovním zařazením zaměstnance.

 

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference