Opravné položky v Delfách

 

Doporučujeme vytvářet opravné položky u pohledávek, které jsou více než 30 měsíců (930 dní) po splatnosti.

Pokud se v daném roce pohledávka k poslednímu dni i promlčí, tak vytvoříme jak opravnou položku, tak i její zrušení.

Tímto postupem dostaneme nezaplacenou pohledávku do daňových nákladů.

 

Seznam nesplacených pohledávek

Nejdříve musíme vytvořit seznam problematických pohledávek.

 

Pro lepší pochopení, budeme dělat inventuru např. ke dni 31.12.2021.

 

Běžet do menu Výkazy, příkaz Saldo, karta Inventura.

Na formuláři vyplňte následující pole:

  • Inventura k roku: 2021
  • Účet kategorie: Pohledávky
  • Splatnost spočítat k datu: 31.12.2021
  • Po lhůtě splatnosti Počet dnů od: 930 (30 měsíců * 31 dní)
  • Aktuálně vyrovnané: NE

Stiskněte tlačítko Najít.

Vyjede Vám seznam pohledávek, u kterých ke dni 31.12.2021 uplynulo více než 30 měsíců.

 

Kontrola celkového dluhu

Nyní musíme zkontrolovat výši celkového dluhu daného dlužníka.

Běžte na kartu Saldo.

Na formuláři vyplňte následující pole:

  • Účet kategorie: Pohledávky
  • Osoba: zde zadejte daného dlužníka.

Stiskněte tlačítko Najít.

V případě, že aktuální výše pohledávke nepřesahuje 200.000,- můžete pro daného dlužníka vytvořit opravnou položku.

 

Vytvoření opravné položky

Systém Delfy umí vytvářet opravné položky automaticky.

Vytvořte interní doklad.

Do osoby zadejte daného dlužníka.

Stiskněte tlačítko Nástroje.

Vyberte příkaz Saldo.

Běžte na kartu Opravné položky.

Zde můžete opravnou položku vytvořit nebo zrušit.

 

 

 

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference