Veřejné provozování hudebních děl

 

zdroj: Metodický pokyn starosty SH ČMS ze dne 22.1.2009

 

Veřejné provozování hudebních děl podléhá Zákonu č. 121/2000 Sb., o právu autorském.


Z uvedeného zákona vyplývá, že veřejné provozování hudebních děl podléhá poplatku.


Zastupováním práv hudebních skladatelů a textařů je pověřen Ochranný svaz autorský (OSA), na základě licence udělené Ministerstvem kultury ČR ze dne 28.2.2001.


Úprava pro SH ČMS:

SH ČMS uzavírá každoročně s OSA kolektivní smlouvu, která umožňuje pro všechny organizační jednotky SH ČMS provozovat hudební díla, jak živě tak i reprodukovaně, v rámci akcí nesledující komerční cíle (hasičské průvody, výročí SDH, soutěže, memoriály, schůze, konference, sjezdy).

 

Poplatek za  možnost provozovat hudební díla při těchto akcích je hrazen centrálně SH ČMS a SDH již nic neplatí, ani tyto akce neohlašují OSA.

 

Smlouva se vztahuje i na nekomerční veřejné hudební produkce, jejichž hlavním provozovatelem je SH ČMS nebo jeho organizační jednotky a spolupořadatelem jiná organizace např. obec, honební společnosti, sportovci aj..Smlouva dle předchozího odstavce se nevztahuje na veřejné hudební produkce komerčního charakteru (např. hasičské plesy, taneční zábavy, diskotéky, akce divadelních a hudebních souborů) tj. tam, kde se vybírá vstupné (i když je uvedeno, že vstupné je dobrovolné).


V případech, na něž se smlouva s OSA nevztahuje, je SDH povinno si vyžádat souhlas k užití chráněných děl u OSA (zpravidla prostřednictvím obce) a uhradit případný stanovený poplatek.

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference