Pohodlí moderního účetnictví
bez složitých manuálů a nastavení

Investiční majetek

 

Investiční majetek je majetkem dlouhodobého charakteru, který podnik používá pro svoji činnost.

 

Investiční majetek se používáním postupně opotřebovává a toto opotřebení je vyjádřeno odpisy.

 

Investiční majetek dělíme na

  • hmotný
  • nehmotný

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference