Osoba bez zdanitelných příjmů a sociální pojištění

 

Osoba bez zdanitelných příjmů (OBZP), je osoba, která má trvalý pobyt na území České republiky, ale není zaměstnancem, nemá příjmy ze samostatné výdělečné činnosti ani nepatří do kategorie osob, za něž platí pojištění stát.

Uvedené skutečnosti musejí trvat alespoň celý kalendářní měsíc.

Platit si sociální pojištění není pro osoby bez zdanitelných příjmů povinnost. Pro to však, aby jim nechyběly roky pro nárok na starobní důchod, by měly začít uvažovat o přihlášení se k dobrovolnému důchodovému pojištění

 

Dobrovolné přihlášení

Zákon č. 155/1995 Sb., vyměřuje, za jakých podmínek se můžete přihlásit k dobrovolnému důchodovému pojištění. Podle § 6 odstavce 2 to však lze i bez udání důvodu. To ale jen pokud daná osoba splnila účast na pojištění před podáním přihlášky alespoň v délce jednoho roku. Dobrovolně můžete být takto pojištěni nanejvýš v rozsahu 15 let.

K dobrovolnému důchodovému pojištění musíte podat přihlášku u OSSZ, pod kterou spadá místo, kde máte nahlášené trvalé bydliště.

Měsíční výše pojistného se určí z vyměřovacího základu, který si daná osoba určí sama, nejméně však může činit jednu čtvrtinu z průměrně mzdy. Z té bude měsíční pojistné činit 28 %.

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference