Pohodlí moderního účetnictví
bez složitých manuálů a nastavení

Kalkulace zakázky

 

Kalkulace zakázek slouží k předběžnému (kalkulovanému) výpočtu ziskovosti pro daný obchodní případ.

Kalkulace se provádí na zakázce, kartě Kalkulace.

 

Systém Delfy umožňuje 2 způsoby kalkulace

  • kalkulace pomocí pevných nákladových cen
  • kalkulace pomocí objednávek

Daný způsob kalkulace je možno nastavit pro každý obchodní předpis.

Pokud chcete pro daný předpis použít  pevnou nákladovou cenu, vyplňte na daném předpise pole Kalkulovaná nákladová cena.

Pokud je kalulovaná nákladová cenu nula, vyplňte nulu.

 

V případě že daný předpis nemá vypněno pole Kalkulovaná nákladová cena, pro daný předpis se použije výpočet pomocí objednávek.

 

Nastavení knihy

Pokud chcete provádět kalkulaci zakázek, musíte nejdřív nastavit pro danou knihu zakázek že se má na obchodním případu zobrazit karta Kalkulace.

Zobrazte detail knihy pro danou zakázku a na kartě Zobrazení zaškrtněte pole Zobrazit kartu Kalkulace.

 

Kalkulace pomocí pevných nákladových cen

Výnos

Výnosy na kalkulaci jsou součtem prodejních výkonů na předmětné zakázce.

 

Náklad

Výpočet nákladů probíhá následovně:

  • Náklady na dané zakázce se spočítají pouze pro prodejní výkony
  • Náklad je součinem prodejního množství a jejich kalkulované nákladové ceny
  • Na žádnou objednávku pro danou zakázku se nebere zřetel

 

Kalkulace pomocí objednávek

Výnos

Výnosy na kalkulaci jsou součtem prodejních výkonů na předmětné zakázce.

 

Náklad

Výpočet nákladů probíhá následovně:

  • Pro položky které mají na zakázce vytvořenou objednávku se do kalkulace převezme cena z dané objednávky.
  • Pro položky které mají na zakázce vytvořen požadavek na objednávku a není ještě vytvořena objednávka se do kalkulace převezme cena z požadavku

 

Hromadný přehled kalkulací

Hromadný přehled kalkulací obchodních případů najdete v menu Obchod - Obchodní případy - karta Kalkulace.

 

Pokud danou kartu nemáte zobrazenou, musíte nejdříve nastavit pro daného uživatele právo vidět kalkulace.

 

Na daném přehledu je také možnost kalkulaci vybraných obchodních případů přepočítat hormadně.

Přepočet provedete tlačítkem Spočítat kalkulace.

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference