Metodika provozovny

 

Pro lepší pochopení uvádíme příkald metodika účtování a zdanění provozovny na Slovensku.

 

Máme na Slovensku stálou provozovnu, která je zapsána ve slovenském Obchodním rejstříku.

Bylo ji přiděleno slovenské IČO.

Účelem provozovny je prodávat slovenským zákazníkům naše zboží, které máme umístěné ve skladu v ČR.

Pro účtování provozovny máme slovenskou firmu, která vede účetnictví dle slovenských zákonů.

 

Vzájemné transakce

Pro vzájemné transakce se používá jako spojovací účet účet 395.

Na straně centrály se tento účet při konsolidaci vynuluje, zatímco na straně pobočky nikoliv.

Jak je patrné z následujícíh příkladů, účet 395 na straně pobočky vytváří jakýsi fond vzniklý v důsledku transakcí s centrálou. Je to obdoba „základního kapitálu“ pobočky či spíše „ostatních kapitálových fondů“, protože zůstatek účtu se poměrně často mění a rozhodně se nikde neregistruje. (viz časopis Auditor č.1 z roku 2019)

Př převodu účetnictví zůstatek provozovny na účtu 395 přeneseme na účet centrály 413 - Ostatní kapitálové fondy.

Doporučujeme na centrále vytvořit zvláštní analytiku.

 

Měsíční konsolidace

Měsíční konsolidací rozumíme zahrnutí účetnictví pobočky do účetnictví centrály.

Každý měsíc nám slovenská účetní pošle obraty všech účtů.

Účtujeme aktiva, pasiva, výnosy a náklady, takže účetní případ musí být vyrovnán.

Tuto obratovku zaúčtujeme v interních dokladech následovně:

 

Středisko Text Částka Účet Strana Měna
SK Obrat za 2022/01 258 311.SK-EUR MD EUR
SK Obrat za 2022/01 100 518 MD EUR
SK Obrat za 2022/01 200 545 MD EUR
SK Obrat za 2022/01 500 602 D EUR
SK Obrat za 2022/01 xxx 395 D EUR

 

 Pohledávky a závazky

Abychom na konci roku mohli přecenit pohledávky a závazky, pro každou měnu jsme vytvořili účet 311.SK-EUR, 311.SK-USD....

Tento účet není saldokontní.

Na Slovensku je měna EUR, takže slovenská účetní nebude pohledávky a závazky přeceňovat.

 

 

Platba za provozovnu

Pokud zaplatíme pohledávk anebo závazky za provozovnu, vytvoříme doklad.

311.SK-EUR proti 395.

 

Vyskladnění zboží

V případě, ža zasíláme zboží přímo zákazníkovi, tak náklady patří provozovně.

Vydané faktury vystavuje slovenská provozovna.

Pro tento pohyb vytvoříme účet 395.SK-504

Výdejky budem účtovat nikoliv na účet 504, ale na účet 395.SK-504

Text Částka Účet Strana Měna
Prodej zboží na SK 100.000 132 D EUR
Prodej zboží na SK 100.000 395.SK-504 MD EUR

 

 Jednou měsíčně pošleme do provozovny seznam prodaného zboží.

Pro lepší pochopení budeme uvažovat, že jsme výdej provedli pouze jednou.

Slovenská pobočka daný seznam zaúčtuje následovně:

 

Text Částka Účet Strana Měna
Prodej zboží na SK 100.000 395.SK-504 D EUR
Prodej zboží na SK 100.000 504 MD EUR

 

V tomto okamžiku tedy máme účet 395.SK-504 nevyrovnaný.

Jakmile nám slovenská účetní pošle měsíční obraty, tak se nám vynuluje.

Tím pádem máme jistotu, že je na centrále účetnictví v pořádku.

 

 

 

 

 

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference