3. Zaúčtování záloh na daň z příjmů

 

Pokud z daňového přiznání vyplyne povinnost platit zálohy na daň, tak je zadejte do Delf.

Zadejte všechny zálohy na celý rok.

Zálohy se účtují v knize záloh přijatých.

Pro každou zálohu se vytvoří jeden zálohový doklad.

 

Vytvoření dokladu

Vytvořte nový doklad v knize Přijatá zálohová faktura.

Rok bude rok účtování.

Datum vystavení dokladu: Datum účtování

Osoba: příslušný finanční úřad

Variabilní symbol: IČO klienta

Dodatek: rok/měsíc splatnosti zálohy (např.2022/09)

Účet zálohy: Zde změňte účet z 314 na 341

 

Dodatek

Do dodatku napište rok/měsíc splatnosti zálohy.

Např. záloha splatná v září 2022 bude mít dodatek 2022/09.

Je tedy jedno zda se platí zálohy měsíční, pololetní nebo kvartální.

 

Vytvoření řádků

Vytořte ručně řádek dokladu.

Do textu napište Záloha na daň z příjmů

Do částky napište výši zálohy.

 

Zaúčtování dokladu

Tlačítkem zaúčtovat nechte doklad zaúčtovat.

Při účtování dokladu se vytváří saldokontní případ.

 

Duplikace

Po zaúčtování stiskněte tlačítko Zobrazit Doklad.

Zobrazí se zaúčtovaný dokald, kde stiskněte tlačítko Duplikovat.

Vytvoří se nový doklad se stejnými hodnotami.

Zde změňte pouze:

  1. Dodatek
  2. Splatnost

Dejte zaúčtovta.

Takto pokračujte pro všechny zálohy.

 

 

 

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference