Daňový řád

 

Daňový řád je zákon, jímž je upraven postup správců daní, práva a povinnosti daňových subjektů a třetích osob, které jim vznikají v daňovém řízení při správě daní.

Daňový řád byl přijat dne 22. července 2009 a ve Sbírce zákonů vyšel pod číslem 280/2009.

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference