Důchodové spoření II.pilíř

 

Zaměstnanec je povinnen oznámit zaměstnavateli písemnou formou, že je účasten důchodového spoření.

 

Zahájení spoření

Zahájení spoření je vždy k prvnímu dni následujícího měsíce po měsíci, ve kterém rozhodnutí SFÚ o registraci nabylo právní moci.

 

Měsíční hlášení

Plátce je povinnen podávat měsíční hlášení finančnímu úřadu.

Formulář se jmenuje Hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření.

Daný formulář lze podat výhradně elektronicky.

Hlášení se podává do 20.dne následujícího měsíce.

 

Bankovní účet

Platba důchodového spoření se odvádí do 20.dne následujícího měsíce.

Důchodové spoření se platí na bankovní účet příslušného finančního úřadu s předčíslím 41013.

Konstantní symbol je 1148.

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference