Vytvoření kontrolního hlášení

 

Kontrolní hlášení vytvoříte v menu Výkazy příkaz Výkazy DPH.

Běžte na kartu Kontrolní hlášení.

 

Vytvoření nového hlášení

Stiskněte tlačítko Nový.

Zobrazí se formulář Nové kontrolní hlášení.

Zde vyplňte požadovaná pole a stiskněte tlačítko Vytvořit.

Stiskem tohoto tlačítka se hlášení vytvoří a současně naplní.

 

Naplnění hlášení

Pokud již hlášení pro dané období existuje, můžete ho znovu naplnit.

Tato funkce všechny zápisy smaže a celé hlášení vytvoří znovu.

Na kartě Kontrolní hlášení vyberte příslušné hlášení.

Poklikněte na vybrané hlášení v poli Období.

Zobrazí se detail kontrolního hlášení.

Na tomto formuláři stiskněte tlačítko Naplnit.

 

Smazat hlášeni

Hlášení můžete také pouze smazat (bez plnění).

Na kartě Kontrolní hlášení vyberte příslušné hlášení.

Poklikněte na vybrané hlášení v poli Období.

Zobrazí se detail kontrolního hlášení.

Na tomto formuláři stiskněte tlačítko Smazat.

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference