Dovolená při nepravidelné směně

 

Nárok na dovolenou

Postup pro stanovení nároku na dovolenou u zaměstnanců pracujících v režimu nerovnoměrné doby je uveden v zákoníku práce, §213, odst.4.

 

  1. Výměra dovolené činí nejméně 4 týdny v kalendářním roce.
  2. Dovolená zaměstnanců zaměstnavatelů uvedených v § 109 odst. 3 činí 5 týdnů v kalendářním roce.
  3. Dovolená pedagogických pracovníků a akademických pracovníků vysokých škol činí 8 týdnů v kalendářním roce.
  4. Čerpá-li dovolenou zaměstnanec s pracovní dobou nerovnoměrně rozvrženou na jednotlivé týdny nebo na období celého kalendářního roku, přísluší mu tolik pracovních dnů dovolené, kolik jich podle rozvržení pracovní doby na dobu jeho dovolené připadá v celoročním průměru.
  5. Dochází-li u zaměstnance v průběhu kalendářního roku ke změně rozvržení pracovní doby, přísluší mu za tento rok dovolená v poměru, který odpovídá délce příslušného rozvržení pracovní doby.
  6. Vláda může nařízením stanovit pro zaměstnance v drážní dopravě s nerovnoměrně rozvrženou pracovní dobou podle § 100 odst. 1 písm. c) podmínky, za kterých může být poskytována dovolená v kalendářních dnech.

Dovolená všech zaměstnanců přepočítává na pracovní dny pro účely jejího čerpání ve dnech.

Zaměstnanec s právem na 5 týdnů dovolené, ať již pracuje v rovnoměrném nebo nerovnoměrném rozvržení pracovní doby, avšak při standardně dlouhých směnách (tj. při 5 směnách v každém týdnu nebo v průměru 5 směnách na týden), má právo na 25 směn dovolené v roce.

 

Čerpání dovolené

Jeden den dovolené zaměstnance s nerovnoměrně rozvrženou pracovní dobou se shoduje s jednou pracovní směnou.

 

V případě čerpání dovolené se nepřihlíží ke skutečné délce trvání takové pracovní směny.

Pokud má zaměstnanec místo směny dovolenou, čerpá 1 den dovolené, nezávisle na tom, zda směna měla trvat 5 nebo 12 hodin.

Čerpání dovolené po hodinách není možné, dovolenou lze maximálně čerpat po půldnech.

 

Nárok na náhradu mzdy

Při výpočtu nároku na náhradu mzdy jsou možné dva způsoby:

  • Nárok ve výši plánované délky pracovní směny
  • Nárok ve výši průměrné délky pracovní směny

 

Nárok ve výši plánované délky pracovní směny

V tomto případě zaměstnanec dostane náhradu za tolik hodin, kolik mu jich z důvodu čerpání dovolené odpadne.

Pokud tedy zaměstnanec čerpal 2 dny dovolené kdy jedna směna měla trvat 5 hodin a druhá 12 hodin, dostane náhradu za 17 hodin.

 

Nárok ve výši průměrné délky pracovní směny

Dle § 222/1 zákoníku práce může zaměstnavatel zaměstnanci proplácet náhradu mzdy ve výši průměrného výdělku odpovídajícího průměrné délce pracovní směny.

V tomto případě se nepřihlíží ke skutečné délce pracovní směny, kterou zaměstnanec z důvodu dovolené neodpracoval.

 

Při výpočtu průměrné délky směny v roce se vychází z plánovaných pracovních směn.

Při výpočtu se nepřihlíží k již odpracovaným směnám.

 

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference