Doprava a vedlejší náklady při dodání zboží

 

Podle § 36 odst. 3 písm. e) zákona o DPH základ daně zahrnuje vedlejší výdaje, které jsou účtovány osobě, pro kterou je uskutečňováno zdanitelné plnění, při jeho uskutečnění.Podle § 36 odst. 4 se za vedlejší výdaje považují zejména:

  • náklady na balení
  • přepravu
  • pojištění
  • provize....Z tohoto ustanovení vyplývá, že základ daně se stejně jako sazba daně vztahuje k celému "zdanitelnému plnění", nikoliv k jednotlivým činnostem.

 

Vedlejší výdaje zahrnované do základu daně za zdanitelné plnění se v rámci tohoto základu daně zdaní sazbou daně platnou pro toto zdanitelné plnění.Dopravné jako vedlejší výdaj zahrnutý do základu daně u dodávaného zboží, se zdaní v rámci tohoto základu daně sazbou platnou pro toto zboží.V případě dodání zboží v různých sazbách daně by se mělo dopravné rozdělit v poměrné výši k oběma dílčím základům daně v základní a snížené sazbě daně. Poměr se stanoví na základě ceny za dodávané zboží (nikoliv váhy nebo rozměru). Tento způsob je administrativně jednodušší a postup jakým způsobem určit poměr není nikde uveden.

 

Poštovné

Velice častým dotazem je otázka jak "přefakturovávat" poštovné.

 

Poštovné je dle § 52 zákona o DPH od daně osvobozeno za podmínky, že ji provozuje držitel poštovní licence.

 

Pokud tedy obchodník nemá poštovní licenci, v případě, že fakturuje poštovné zvlášť, musí uplatnit daň na výstupu.

Jedná se o vedlejší náklad při dodání zboží, takže se použije stejná sazba jako je u zboží.

 

Příklady

Dodáváme zákazníkovi zboží v základní  sazbě ve výši 1.000 Kč.

Zákazníkovi fakturujeme také dopravu (v tomto případě poštou).

Text Sazba DPH Částka
Bublifuk 21% 1.000
Poštovné 21% 100

 

Dodáváme zákazníkovi zboží ve snížené sazbě ve výši 1.000 Kč.

Zákazníkovi fakturujeme také dopravu (v tomto případě poštou).

Text Sazba DPH Částka
Chleba 15% 1.000
Poštovné 15% 100

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference