Intrastat

 

Intrastat je systém sběru a zpracování dat pro statistiku obchodu se zbožím mezi členskými státy, zahrnující i sběr údajů o pohybu zboží, které přímo předmětem obchodu mezi obchodními partnery z různých členských států není.

Do Intrastatu se vykazují údaje o pohybu zboží mezi ČR a ostatními členskými státy.

Jde o zboží, které skutečně přestupuje státní hranici ČR, s výjimkou případů, kdy se zboží zdržuje na území ČR jen dočasně z důvodů dopravních.

 

Povinnost vykazovat

Povinnost podávat výkazy pro Intrastat v roce 2017 mají všechny subjekty v ČR registrované k DPH, které v roce 2016 odeslaly nebo přijaly zboží do nebo z jiného členského státu EU, v hodnotě přesahující částku 8 mil. Kč.

 

Lhúta pro podávání

 

V roce 2017 platí v ČR povinnost podávat výkazy Intrastatu v elektronické formě (mimo jednorázových hlášení) a to nejpozději do 12-tého pracovního dne měsíce následujícího.

Webové rozhraní

Intrastat se podává celnímu úřadu, který má webové stránky pro podávání online:

https://www.celnisprava.cz/cz/dalsi-kompetence/intrastat/Stranky/instatonline.aspx

 

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference