Obchodní pohledávky a závazky

 

UPOZORNĚNÍ: Tato kapitola se věnuje pouze obchdním závazkům a pohledávkám, mzdové závazky se účtují odlišně.

V daňové evidenci se do nákladů (výnosů) dostane doklad až v okamžiku jeho zaplacení.

 Z tohoto důvodu musíme "znovu" zaúčtovat všechny přijaté a vydané faktury, které nebyly ještě zaplaceny.

Doklady zaúčtujeme do předchozího roku, nezávisle na tom, kdy byly vystaveny.

Převod počátečních zůstatků závazků a pohledávek se liší zda jsme plátci DPH nebo nikoliv.

 

Obchodní pohledávky nebo závazky účtujeme v knize:

  • Přijaté faktury
  • Vydané faktury

 

Neplátce DPH

Pokud nejsme plátci DPH,  tak nám do nákladů (výnosů) vstupuje celá částka.

Příklad přijaté faktury

Obdrželi jsme fakturu na telefon:

  • Telefonní služby 10.000,-
  • DPH: 2.100,-
  • Závazek celkem: 12.100,-

 

Kniha Přijatých faktur:

Text Částka Předpis DPH Účet Strana Daňový účet  
Telefon 12.100 - 500 MD Ano  
Závazek 12.100 - 321 D Ne

 

 

Plátce DPH

 

Pokud jsme plátci DPH,  tak nám do nákladů (výnosů), okamžikem platby, vstupuje částka bez DPH.

Z tohoto důvodu musíme "znovu" zaúčtovat všechny přijaté a vydané faktury, které nebyly ještě zaplaceny.

DPH jsme si ale již odečetli v minulých obdobích, takže nemůžeme používat žádné předpisy pro DPH.

DPH z dokladu zaúčtujeme na nedaňový účet nákladový.

Pokud bychom DPH zaúčtovali na účet 343, tak by tam daná částka zůstala (díky převodu aktiv (pasiv) do dalších let).

Kniha Přijatých faktur:

Text Částka Předpis DPH Účet Strana Daňový účet  
Telefon 10.000 - 500 MD Ano  
Neuplatněné DPH 2.100 - 500.N MD Ne  
Závazek 12.100 - 321 D Ne

 

 

Částečné úhrady

V případě, že faktura byla již částečně uhrazena, tak vždy účtujeme zůstatky faktur, nikoliv původní výši.

 

Následující příklad ukazuje, jak zaúčtovat přijatou fakturu, která byla částečně uhrazena.

Obdrželi jsme fakturu na telefon:

  • Telefonní služby 10.000,-
  • DPH: 2.100,-
  • Závazek celkem: 12.100,-

Danou fakturu jsme částečně zaplatili ve výši 5.000,- Kč.

K úhradě tedy zbývá 7.100,-

 

1. Pokud nejsme plátci DPH, tak je to poměrně jednoduché

To znamená, že se telefonní služby v původní výši 12.100 (včetně DPH) se snížily o částku 5.000

Text Částka Předpis DPH Účet Strana Daňový účet  
Telefon (12.100 - 5.000) 7.100 - 500 MD Ano  
Závazek 7.100 - 321 D NeJak ale zaúčtovat fakturu, která byla částečně zaplacena a jsme plátci DPH?

Zda je důležité vědět, jak jsme dříve částečnou platbu zúčtovali, t.j., zda jsme z dané platby uhradili DPH nebo nikoliv.

 

2. Ze zaplacené částky 5.000,- jsme uhradili DPH ve výši 2.100,-:

To znamená, že se telefonní služby snížily o částku 2.900 (zaplaceno 5.000 - DPH 2.100).

Text Částka Předpis DPH Účet Strana Daňový účet  
Telefon (10.000 - 2.900) 7.100 - 500 MD Ano  
Závazek 7.100 - 321 D Ne

 

3. Ze zaplacené částky 5.000,- jsme žádné DPH neuhradili:

To znamená, že se telefonní služby snížily o 5.000,- Kč.

Text Částka Předpis DPH Účet Strana Daňový účet  
Telefon (10.000 - 5.000) 5.000 - 500 MD Ano  
Neuplatněné DPH 2.100 - 500.N MD Ne  
Závazek 7.100 - 321 D Ne

 

4. Nejsme stavu zjistit, zda z částečné platby bylo uhrazeno DPH.

Pokud nejsme danou skutečnost zjistit, musíme postupovat podle principu opatrnosti.

U přijatých musíme předpokládat, že jsme uhradili nejdříve náklady (telefon). Náklady snížíme o celou částečnou úhradu. To znamená, že při platbě nebudeme zvyšovat náklady.

U vydaných faktur musíme postupovat opačně,  t.j., že nám odběratel nejdříve zaplatil DPH. Nekdříve snížíme DPH a teprve poté výnosy. To znamená, že při platbě budeme zvyšovat výnosy.

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference