Datum zdanitelného plnění

 

Při poskytnutí služby se  zdanitelné plnění považuje za uskutečněné  dle § 21 odst.5 zákona o DPH.

a) dnem jejího poskytnutí nebo dnem vystavení daňového dokladu s vyjímkou splátkového kalendáře nebo dokladu na přijatou úhradu, a to tím dnem. který nastane dříve.

b) dnem uvedeným ve smlouvě, ke kterému dochází k převodu práva nebo poskytnutí práva k využití, pokud je sjednán způsob stanovení úplaty a k uvedenému dni není známa její výše, zdanitelné plnění se považuje za uskutečněné ke dni přijetí úplaty

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference