Neomluvená absence

 

Neomluvená absence může být posuzována jako závažné či méně závažné porušení pracovní kázně a v některých případech je to i důvodem k okamžitému zrušení pracovního poměru.

 

Všeobecně se uznává na základě soudní praxe, že zameškání 5 pracovních směn bez řádného omluvitelného důvodu už opravňuje zaměstnavatele k okamžitému zrušení pracovního poměru se zaměstnancem.

Kratší absence pak k výpovědi. Každý případ se však posuzuje individuálně.

A tak může i delší absence zůstat bez následků, například, když rodič po skončení rodičovské dovolené nepřijde do práce, protože nesežene školku nebo jiné hlídání.

Naproti tomu i okamžité zrušení pracovního poměru za absenci v délce jedné jediné směny shledaly soudy platným. Zaměstnanec falšoval docházku. Odpíchl si příchod a odešel z pracoviště. Celý den si vyřizoval své soukromé záležitosti. Až na konci směny se vrátil a odpíchl si odchod. Předstíral tedy práci a chtěl za ni dostat zaplaceno. To soud vyhodnotil jako, že se zaměstnanec chtěl obohatit na úkor zaměstnavatele, připravit ho o mzdu za jeden pracovní den.

 

K tomu, aby zaměstnavatel mohl vyvodit právní důsledky pro absenci, je nutné, aby ji posoudil jako neomluvenou. Pokud u zaměstnavatele působí odborová organizace, musí s ní nejdříve zaměstnavatel projednat neomluvenou absenci zaměstnance a teprve poté může jednostranně rozhodnout, zda se jedná o neomluvené zmeškání práce. Zaměstnavatel pak následně může pro případy neomluvitelné nepřítomnosti uplatnit dle zákoníku práce sankční mechanismy.

 

 

Krácení dovolené

Ať už zaměstnavatel zaměstnance propustí nebo ne, může mu krátit dovolenou.

Za jednu celou zameškanou pracovní směnu pak zaměstnanec ztrácí nárok na tolik hodin dovolené, kolik trvá jedna pracovní směna

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference