Dlouhodobý majetek

 

Při daňové evidenci je účtování dlouhodobého majetku stejné jako v podvojném účetnictví.

S jedinou vyjímkou a to je vyřazení majetku.

 

Pořízení majetku

Pořízení majetku zaúčtujte na účet skupiny 0.

 

Odpisy majetku

Odpisy se provádí interním dokladem na účet 551.

Tento účet může být daňově účinný.

Do daňové evidence se totiž interní doklady nezahrnují, takže odpis v dańové evidenci nebude.

Odpisy se píší v daňovém přiznání samostatně.

 

Vyřazení majetku

Vyřazení majetku se musí dělat v pokladně.

Důvodem je, aby se zůstatková cena dostala do daňové evidence.

Pokud vyřazení uděláte např. v knize přijatých faktur, na dokladu nevzniká závazek, který má být uhrazen.

Náklady z přijatých faktur se do daňové evidence dostávají až po uhrazení závazku a tato situace nikdy nenastane.

 

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference