Dlouhodobý majetek

 

Při daňové evidenci je účtování dlouhodobého majetku stejné jako v podvojném účetnictví.

 

Pořízení majetku

Pořízení majetku zaúčtujte na účet skupiny 0.

 

Odpisy majetku

Odpisy se provádí interním dokladem na účet 551.

Tento účet může být daňově účinný.

Do daňové evidence se totiž interní doklady nezahrnují, takže odpis v dańové evidenci nebude.

Odpisy se píší v daňovém přiznání samostatně.

 

 

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference