Pohodlí moderního účetnictví
bez složitých manuálů a nastavení

Rozpis investičního majetku

 

Tato operace slouží k vytvoření příslušných inventárních karet investičního majetku.

Interním dokladem jsme převedli zůstatek účtu jednou částkou.

Nyní musíme tuto částku rozepsat dle jednotlivých inventárních karet.

 

Pro lepší pochopení si dané účtování ukážeme na příkladu.

Na účtu 022 máme majetek v hodnotě 100.000,- Kč:

1. Stolní počítač v hodnotě 48.000,-

2. Notebook v hodnotě 52.000,-

 

Vytvoření interního dokladu

Vytvořte nový interní doklad.

V hlavičce dokladu vyplňte období Počáteční stavy.

Na dokladu stiskněte tlačítko Nástroje.

Vyberte volbu Převod dat do Delf.

 

Zobrazí se formulář pro převod, jděte na kartu Investiční majetek.

Do pole Majetek na účtu vyplňte účet 022.

Do podformuláře vyplňte jednotlivé inventární karty:

  • Datum zařazení
  • Inventární číslo
  • Název
  • Pořizovací cena
  • Odpisová skupina
  • Metoda odpisů
  • První rok odpisů

Po vyplnění všech karet, stiskněte tlačítko Vytvořit účetní řádky.

 

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference