Stravovací služby

Aktualizace dne 2.12.2021

 

Pojem „stravovací služba“ je definován v zákoně o ochraně veřejného zdraví:

Stravovací  službou  se  rozumí  výroba,  příprava  nebo  rozvoz  pokrmů  za  účelem  jejich podávání  v  rámci  provozování  hostinské  živnosti,  ve  školní  jídelně,  menze,  při  stravování  osob vykonávajících  vojenskou  činnou  službu,  fyzických  osob  ve  vazbě  a  výkonu  trestu,  v rámci  zdravotních  a  sociálních  služeb  včetně  lázeňské  péče,  při  stravování  zaměstnanců,  podávání  občerstvení a při podávání pokrmů jako součásti ubytovacích služeb a služeb cestovního ruchu.

„Pokrmem“ je dle zákona potravina včetně nápoje, kuchyňsky upravená studenou nebo teplou cestou nebo ošetřená tak, aby mohla být přímo nebo po ohřevu podána ke konzumaci v rámci stravovací služby.

 

Stravovací službou se dle článku 6 nařízení Rady EU rozumí služby spočívající v dodání připravených nebo nepřipravených jídel nebo nápojů či obojího určených pro lidskou spotřebu spolu s dostatečnými podpůrnými službami umožňujícími jejich okamžitou spotřebu. Dodání jídel nebo nápojů či obojího je pouze jednou složkou celku, v němž služby převažují. Restaurační služby jsou poskytnutím takových služeb v prostorách poskytovatele a cateringové služby jsou poskytnutím takových služeb mimo prostory poskytovatele. Za restaurační ani cateringovou službu se nepovažuje dodání připravených nebo nepřipravených jídel nebo nápojů či obojího, bez ohledu na to, zda s přepravou, či bez ní, které však nezahrnuje žádné další podpůrné služby.

 

Sazba DPH

V úvahu připadají dvě možnosti:

  • 1. stravovací služba ve výši 10%
  • 2. dodání zboží ve výši 15%

 

1. Stravovací služby

O stravovací službu a podávání nápojů se bude jednat za situace, kdy poskytnuté služby doplňují samotnou konzumaci potravin nebo nápojů a zvyšují užitek z jejich konzumace. Za doplňkové služby lze považovat např. služby obsluhy, poskytnutí prostor zvláště určených ke konzumaci včetně nábytku (stoly, židle), poskytnutí umyvatelného nádobí a příborů, poskytnutí toalet případně šaten nebo věšáků, úklid nádobí a prostor využitých zákazníkem (nutno posuzovat rozsah a kombinaci uvedených služeb, tj. není nutné, aby byly naplněny všechny současně).

Pod stravovací služby spadají:

  • veškeré restaurační
  • cateringové
  • ostatní stravovací služby

 

Od 1. května 2020  se při poskytování stravovací služba a podávání nápojů včetně točeného piva uplatní druhá snížená sazba daně (10%), vyjma alkoholických nápojů a tabákových výrobků.

 

Příloha č. 2a k zákonu č. 235/2004 Sb.

Seznam služeb podléhajících druhé snížené sazbě daně

CZ-CPA  56:

Stravovací služby, podávání nápojů, pokud
- nejsou jako stravovací služby osvobozeny od daně podle § 57 až 59,
- se nejedná o podání alkoholických nápojů; to neplatí pro podávání nápojů uvedených pod kódem nomenklatury celního sazebníku 2203 00 10, nebo
- se v rámci stravovací služby nebo podávání nápojů nejedná o podání tabákových výrobků uvedených pod kódy nomenklatury celního sazebníku kapitoly 24.

 

Točené pivo

V příloze je uvedeno, že druhá snížená sazba se uplatní i pro alkoholické nápoje zařazené v celním sazebníku 2203 00 10.

V celním sazebníku pod kódem 2203 00 10 najdeme: Pivo ze sladu, v nádobách o obsahu převyšujícím 10 litrů.

Z toho plyne, že se jedná pouze o točené pivo.

Ostatní nápoje, které nejsou pivo ze sladu a obsahují alkohol,  jako je např. Cider spadají pod základní sazbu 21%.

 

Informace GFŘ ke stravovacím službám naleznete zde.

 

2. Dodání zboží

Při dodání zboží v případě teplých jídel (potravin) uplatňuje dle přílohy č. 3 k zákonu o DPH první snížená sazba daně (15 %).

Typickým příkladem dodání zboží je např. rozvoz jídel. Zde se uplatní sazba ve výši 15%.

Abychom vysvětlili rozdíl mezi stravovací službou a dodáním zboží, uvedeme příklad:

Do firmy nám vozí obědy ve várnicích (fakturují s 15%)

My obědy prodáváme zaměstnancům.

V případě, že si zaměstnanec přinese vlastní nádobí a jídlo sní na pracovišti, jedná se o dodání zboží (budeme fakturovat s 15%)

V případě, že máme jídelnu, kde je firemní nádobí, které tyké např. umýváme, jsedná se o stravovací službu se sazbou 10%.

 

 

Místo plnění při poskytnutí stravovací služby

§ 10c zákona o DPH:

(1) Místem plnění při poskytnutí stravovací služby je místo, kde je tato služba skutečně poskytnuta.

(2) Pokud je však poskytnuta stravovací služba na palubě lodi nebo letadla anebo ve vlaku během úseku přepravy osob uskutečněného na území Evropské unie, je místem plnění místo zahájení přepravy osob.

(3) Pro účely stanovení místa plnění při poskytnutí stravovací služby podle odstavce 2 se rozumí

a) úsekem přepravy osob uskutečněným na území Evropské unie úsek přepravy uskutečněný bez zastávky ve třetí zemi mezi místem zahájení a místem ukončení přepravy osob,

b) místem zahájení přepravy osob místo prvního plánovaného nastoupení osob na území Evropské unie po případném přerušení cesty ve třetí zemi,

c) místem ukončení přepravy osob místo posledního plánovaného vystoupení osob na území Evropské unie, které nastoupily na území Evropské unie před případným přerušením cesty ve třetí zemi.

(4) V případě zpáteční cesty se přeprava zpět považuje za samostatnou přepravu.

 

Příklady

Provozujeme v Praze restauraci. Jedná se tedy o stravovací službu. Jsme plátci DPH.

Jako kuchaře máme OSVČ ze Slovenska (neplátce DPH), který nám každý měsíc pošle fakturu.

Místo plnění je u stravovacích služeb tam, kde služby byla poskytnuta, tedy v ČR.

Fakturu zaúčtujeme následovně:

 

Předpis Text DPH Částka Účet Strana
ns Nákup služeb nsEU10 20.000,- 518 MD
- Nákup služeb z EU 10% - 2.000,- 343 MD
- Uskutečněná z nákupu služeb z EU 21% - 2.000,- 343 D
- Závazek celkem - 20.000 321 D

 

 

Stravovací služby před rokem 2016

Před rokem 2016 byly stravovací služby v základní sazbě 21%. Proto bylo důležité, zda zákazník jídlo sní na místě (21%) nebo si ho odnese (15%).

V případě, že si zákazník jídlo odnese nejde o stravovací služby, ale o prodej potravin.

Sazba se poté řídí sazbou DPH dané potraviny.

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference