Nákladové úroky

 

Nákladové úroky jsou úroky z přijatých půjček a úvěrů.

Tyto úroky jsou tedy nákladem.

 

Půjčka od spojené osoby

Půjčky spojeným osobám mají své specifika.

Proto je nutné zjitit, zda poskytovatel půjčky není spojenou osobou.

 

Daňová uznatelnost úroků od půjček fyzických osob

Dle zákona o daních z příjmů, § 24 odst. 2 písm. zi), úroky z půjček poskytnutých fyzickou osobou jsou daňovým nákladem pouze tehdy, pokud byly zaplaceny

 


 

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference