Ceniny

 

Cenina je účelový platební prostředek, tj. oběžné aktivum v určité hodnotě (forma finančního majetku), které slouží jako ekvivalent (náhražka) peněz, avšak pouze pro vymezený účel nebo účely, například k úhradě určitých služeb, k platbě určitých poplatků, k nákupu určitého zboží nebo v určitých provozovnách či určité síti provozoven.

 

Za ceniny se považují např:

 • stravenky
 • vouchry
 • dálniční známky
 • kolkové nálepky
 • poštovní známky
 • jízdenky
 • letenky

 

Za ceniny se nepovažují:

 • peníze
 • cenné papíry
 • směnky
 • šeky
 • platební karty

 

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference