Jednotný správní doklad (JSD)

 

Při dovozu zboží, po celním odbavení, celnice vystaví JSD.

Pomocí JSD účtujeme

  • Clo (pokud bylo vyměřeno)
  • DPH z dovozu zboží

 

Doklad

Účetním dokladem je JSD.

K JSD doporučujeme připojit

  • kopii faktury za nákup zboží
  • kopii faktury za dopravu (pokud existuje)

Předmětné faktury na nákup zboží již máme zaúčtovány jiným účetním případem.

 

Datum zdanitelného plnění

Datumem zdanitelného plnění je den propuštění zboží do celního režimu volný oběh.

Toto datum nalezneme na JSD jako Datum vydání rozhodnutí.

 

Výpočet DPH

Při dovozu zboží si DPH vypočte sám plátce.

Základ pro DPH najdeme v řádku č.47 - Výpočet poplatků jako Druh B00.

 

Účtování JSD

Vyměřené clo je složkou pořizovací ceny zboží.

Účtování cla tedy záleží na zvolené účetní metodice.

Výši cla najdeme na JSD v řádku č. 47 - Výpočet poplatků jako Druh A00

 

Účtování záleží na tom, zda

  • zboží proclil celní deklarant (t,j, zaplatil za nás clo, keré nám přefakturuje)
  • zboží jsme proclili sami a clo zaplatíme také my

V knize přijatých faktur zaúčtujeme  JSD.

 

Zboží proclil celní deklarant

V případě, že zboží proclil celní deklarant, tak za nás také zaplatil clo.

Zaplacené clo nám přefakturuje samostatnou fakturou.

Mame tedy 2 doklady:

  • JSD
  • Fakturu od deklaranta

 

1. JSD

V knize přijatých faktur zaúčtujeme  JSD.

Osoba: Hornix China

Variabilní symbol: napíšeme rok + číslo FP - např pro fakturu č. 15 v roce 2019 bude VS 201915.

DPH jsme na zákadě JSD určili ve výši 2.262,54,- Kč

Předpis Text Částka Měna Účet Strana
nzTZ21 Nákup zboží z třetí země 21% 2.262,54 343.n MD
uzTZ21 Uskutečněná DPH z dovozu zboží 21% 2.262,54 343.p D
  Závazek 0 321 D

 

2. Faktura od deklaranta

V knize přijatých faktur zaúčtujeme dalším dokladem fakturu od celního deklaranta.

Pro náš případ budeme mít např. za deklaranta firmu TNT Express

Osoba: TNT Express

Variabilní symbol: Opíšeme z faktury

Předpis Text DPH Částka Měna Účet Strana
clo Clo - 350 504 MD
ns Služby deklaranta - 300 518 MD
  Závazek - 650 321 D

 

Zboží jsme proclili sami

Pokud jsme zboží proclili sami,tak z JSD kromě DPH musíme zaplatit také clo.

DPH jsme na zákadě JSD určili ve výši 2.262,54,- Kč

Osoba: Celní úřad

Variabilní symbol: napíšeme rok + číslo FP - např pro fakturu č. 15 v roce 2019 bude VS 201915.

Předpis Text Částka Měna Účet Strana
clo Clo 350 504 MD
nzTZ21 Nákup zboží z třetí země 21% 2.262,54 343.n MD
uzTZ21 Uskutečněná DPH z dovozu zboží 21% 2.262,54 343.p D
  Závazek vůči celnici 350 379 D

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference