Automobil

 

Od roku 2024 došlo k mezení uznatelnosti odpisů u osobních automobilů s pořizovací cenou nad 2 mil. Kč – odpisy z částky nad 2 mil. Kč nebudou daňově uznatelné

 

Odpisová skupina

Osobní i nákladní automobily patří dle zákona o daních z příjmů pro účely daňových odpisů do 2. odpisové skupiny, pokud jejich pořizovací cena překročí částku 80 tis. Kč.

Poplatník si může sám zvolit, zda u dlouhodobého majetku uplatní odpisy rovnoměrné, zrychlené či mimořádné.

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference