Odvod povinného podílu

 

Zaměstnavatel musí vypočítat a eventuálně odvést příslušnou částku ve stanoveném termínu do státního rozpočtu.

To provede vyplněním tiskopisu „Ohlášení o plnění povinného podílu za rok XXX“ nejpozději do 15. února daného roku.

Tiskopis se musí vyplnit i v případě, kdy jste splnili povinnost odběrem zboží nebo zaměstnáváním zdravotně postižených.

Žádná registrace se neprovádí. V okamžiku, kdy máte více jak 25 zaměstnanců, musíte pouze vyplnit tiskopis, pokud v následujícím roce budete mít zaměstnanců méně, nic dělat nemusíte.

Vypočtená částka má být v uvedeném termínu ne zaslána, ale již připsána na účet příjemce, tj. příslušné krajské pobočky úřadu práce.

 

Tiskopis

Tiskopis se vyplňuje a podává elektronicky na stránkách Ministrstva práce a sociálních věcí.

Na stránkách se musíte přihlásit pomocí datové schránky, bankovní identity....

Adresa: https://www.uradprace.cz/web/cz/elektronicka-komunikace

 

Tiskopis pro formát pdf a odeslání pomocí datové schránky naleznete na https://www.mpsv.cz/web/cz/-/ohlaseni-plneni-povinneho-podilu-osob-se-zdravotnim-postizenim-na-celkovem-poctu-zamestnancu-zamestnavatele

Na stránce je volba Vyplnit Online Formulář, který se dá poté uložit formuláře do pdf (tlačítko na konci formuláře).

 

Plnění podílu odběrem zboží

V případě, že plníte odovd pomocí odběru zboží a služeb, vyplňujete v oddílu D pole Odběrem výrobků a služeb nebo zadáním zakázek

Zde se neuvádí částka odebraného zboží a služeb bez DPH, ale danou částku vydělíte číslem na formuláři a uvedete na dvě destinná místa (bez zaokrouhleni)

 

Bankovní účet

Zaměstnavatel odesílá odvod na účet krajské pobočky, v jejímž obvodu má sídlo (u fyzické osoby – bydliště).

Jako variabilní symbol se uvádí vaše IČO.

Číslo účtu krajské pobočky a další informace naleznete zde: https://www.uradprace.cz/web/cz/plneni-povinneho-podilu

 

Čísla účtů krajských poboček pro plnění povinného podílu zaměstnávání OZP odvodem do státního rozpočtu

Úřad práce Bankovní účet
Úřad práce ČR – KrP Brno 7712 - 47824621 /0710
Úřad práce ČR – KrP České Budějovice 7712 - 37828231 /0710
Úřad práce ČR – KrP Hradec Králové 7712 - 37827511 /0710
Úřad práce ČR – KrP Jihlava 7712 - 37822681 /0710
Úřad práce ČR – KrP Karlovy Vary 7712 - 47825341 /0710
Úřad práce ČR – KrP Liberec 7712 - 37829461 /0710
Úřad práce ČR – KrP Olomouc 7712 - 37820811 /0710
Úřad práce ČR – KrP Ostrava 7712 - 37822761 /0710
Úřad práce ČR – Pardubice 7712 - 37823561 /0710
Úřad práce ČR – Plzeň 7712 - 37828311 /0710
Úřad práce ČR – Praha 7712 - 37824011 /0710
Úřad práce ČR – Příbram 7712 - 37823211 /0710
Úřad práce ČR – KrP Ústí nad Labem 7712 - 37822411 /0710
Úřad práce ČR – KrP Zlín 7712 - 37828661 /0710

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference