Pohodlí moderního účetnictví
bez složitých manuálů a nastavení

Období dokladu

 

Na dokladu jsou tři období:

  • Rok
  • Období
  • Období DPH

 

Rok

Většinou se jedná o rok kalendářní. Jedná se o zdaňovací období za které se podává přiznání k dani z příjmů.

 

Období

Většinou se jedná o kalendářní měsíce. Toto období nemá vliv na daňové přiznání k dani z příjmů.

Slouží pouze pro vnitřní potřeby firmy, především pro různé analýzy podle jednotlivých kalendářních měsíců.

 

Při zaúčtování dokladu se pole Období automaticky aktualizuje dle data DPH.

Pokud není datum DPH vyplněno, aktualizuje se dle data vystavení dokladu.

Automatická aktualizace období se netýká počátečních a konečných stavů.

 

Příklad:

Doklad byl vystaven 5.3.2014

Při zaúčtování dokladu se období změní na březen.

 

Období DPH

Období DPH je období do kterého patří doklad z hlediska DPH.

Toto období je nezávislé na roce a účetním období.

Doklad můžete účtovat do roku 2012, období prosinec, ale období DPH může být 2013 -leden.

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference