Bankovní úroky

 

Od roku 2014 došlo ke změně daňového režimu příjmů z úroků z vkladů na běžném účtu u neziskovek.

U většiny neziskovek tyto bankovní úroky podléhají srážkové dani.

Daň srazí přímo banka, takže neziskovce přijdou již zdaněné úroky.

 

Tento postup vyplývá především z ustanovení § 17a, § 18a a § 36 odst. 5  zákona o daních z příjmů.

O dani z úroků na bankovním výpise příspěvková organizace neúčtuje, protože není poplatník této daně. Daň z příjmů sráží banka v souladu s ustanovením § 36 ZDP a tím je daňová povinnost vypořádána. Z toho plyne, že účetní jednotka zaúčtuje pouze čistý výnos.

 

Legislativa

 

§ 36 - Zvláštní sazba daně

(5) Zvláštní sazba daně z příjmů činí 19 % z úrokového příjmu z účtu a vkladu u bank a spořitelních a úvěrních družstev u

a) veřejně prospěšného poplatníka, který není obcí, krajem, nebo poplatníkem uvedeným v § 18a odst. 5,

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference