Ocenění majetku

 

Způsoby ocenění majetku najdeme v §29 zákona o daních z příjmů.

 

Rozlišujeme základní druhy způsobu ocenění:

  • pořizovací cena
  • vlastní náklady
  • reprodukční pořizovací cena

 

Reprodukční pořizovací cena

je to cena, za kterou by byl majetek pořízen v době, kdy se o něm účtuje.

Definici nalezneme v § 25 odst. 5) zákona o účetnictví.

Za tuto cenu se považuje tržní cena (cena obvyklá), sjednaná mezi nezávislými osobami.

Účetní předpisy nevyžadují tuto cenu stanovit znaleckým posudkem.

 

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference