Ubytovací poplatek

 

Hezký den,  jsme  malý  penzion  a  kromě  plateb  za  ubytování
vybíráme  i  rekreační poplatky dle vyhlášky Města Pec pod Sněžkou.
Poplatky pak zasíláme městu. Jak je to s těmito rekreačními poplatky? Podléhají
také EET? Děkuji za odpověď.

 

Odpověď

Vybírání  místních  poplatků  upravuje  s  účinností  od  1.  ledna  1991  zákon  České
národní rady č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších novel.

Rekreační  poplatek  je jedním  z  místních  poplatků,  jehož  vybírání  je  specifickou pravomocí
obce a jehož výnosy jsou příjmem obce.

Citovaný zákon stanoví v § 1 různé poplatky, znichž jedním je poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt, který  lze vybírat „v lázeňských místech a v místech soustředěného turistického ruchu“,  pro obec jej od hostů vybírá ubytovatel, maximální sazba je 15 Kč za osobu a den;

zákon z ustanovení nevylučuje ani bezplatné ubytování v soukromém bytě, poplatku však nepodléhají případy, kdy je prokázán jiný účel ubytování než léčebný či rekreační.

Vzhledem ke skutečnosti, že se nejedná o tržbu podnikatele, ale o tržbu obce, která
není  evidovanou  tržbou podle  §  12  odst.  1  písm.  b)  zákona č. 112/2016  Sb.,  o
evidenci tržeb, nepodléhá rekreační poplatek evidenci tržeb.
 
Pokud bude uhrazován rekreační poplatek až na konci pobytu souhrnně s
platbou za ubytování, je pak nutno částku rekreačního poplatku účtovat samostatně od celkové
platby, tj. nelze vydávat jednu účtenku na celkovou platbu.

Při posouzení Vámi předloženého e-mailového dotazu
vycházel Finanční úřad pro Ústecký  kraj  výhradně  z  údajů  uvedených  ve  Vašem  dotazu,  a  to  bez  dalších
konkrétních  informací  a souvislostí,  které  se  k  před mětné  situaci  vztahují.
Upozorňujeme,  že  Finanční  úřad  pro  Ústecký  kraj  neposkytuje  závazný  výklad  a
aplikaci právních předpisů. K tomuto je v individuálních případech oprávněný místně
a věcně příslušný soud. Poskytnuté informace nenahrazují  závazný právní výklad,
závazné posouzení o určení evidované tržby či rozhodnutí v soudním řízení.

S
pozdravem
Ing. Milan Gruber
Finanční úřad pro Ústecký kraj
Metodická podpora evidence tržeb
Web: www.etrzby.cz

 

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference