Které tržby se evidují

 

Povinnost evidovat tržby má podnikatel, který přijímá „evidované tržby“.

 

Evidovanou tržbou je platba:

  • v hotovosti
  • platební kartou
  • stravenkou
  • směnkou
  • šekem

 

Evidovanou tržbou není platba:

  • bankovním převodem z účtu na účet
  • inkasem z bankovního účtu

 

Tržby které se evidovat nemusejí

Tržby se nemusí evidovat z následujích činností:

  • Příjmy z nájmu (podle § 9 zákona o dani z příjmů)
  • Ostatní příjmy, např. příjmy z příležitostného prodeje přebytků ze zahrádky (podle § 10 zákona o daních z příjmů)
  • Ojedinělé tržby

 

Ojedinělá tržba

Pokud se jedná o ojedinělou platbu (např. jednorázově přijatá platba v hotovosti, ačkoliv podnikatel jinak přijímá výhradně platby přímým převodem z účtu na účet), tak tato platba evidenci nepodléhá.

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference