Vyřazení pozemku

 

U prodeje pozemku je daňovým nákladem pořizovací cena pozemku do výše prodejní ceny (dle zákona o daních z příjmů, § 24 odst. 2 písm. t).

 

Použité účty:

  • 031 - Pozemky
  • 541 - Zůstatková cena prodaného dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku

 

 

Příklady účtování

Prodej za nižší cenu

Pozemek jsme nakoupili za 300.000,-Kč.

Prodejní cena pozemku činí 250.000,-Kč.

Text Částka Účet Strana Poznámka
Prodej majetku - pořizovací cena

300.000

031 D  
Prodej majetku - pořizovací cena do výše prodejní ceny 250.000 541 MD daňový účet
Prodej majetku - rozdíl mezi pořizovací a prodejní cenou 50.000 541.N MD nedaňový účet

 

Prodej za vyšší cenu

Pozemek jsme nakoupili za 300.000,-Kč.

Prodejní cena pozemku činí 350.000,-Kč.

Text Částka Účet Strana Poznámka
Prodej majetku - pořizovací cena

300.000

031 D  
Prodej majetku - pořizovací cena do výše prodejní ceny 300.000 541 MD daňový účet

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference