Důchod na ELDP

 

První řádek

Do prvního řádku se uvádí údaje do dne předcházejícího dni dovršení důchodového věku.

Vyměřovací základ se v tomto řádku neuvádí.

 

Druhý řádek

Do druhého řádku se uvádí dny po dovršení důchodového věku.

Vyměřovací základ za celý rok se vyznačí vždy do druhého řádku.


Příklad

Pracovník dovršil důchodový věk dne 28.9.2013.

Vyměřovací základ za celý rok činil 200.000,-.
 

Kód Od data Do data Dny Vyloučené doby Vyměřovací základ
1++ 1.1.2013 27.9.2013 270 17 0
1D+ 28.9.2013 31.12.2013 58 33 200.000

 


Výzva sociálního zabezpečení k předložení ELDP

Jestliže vyzve sociálka zaměstnavatele v průběhu kalendářního roku k zaslání ELDP, zpravidla k sepsání žádosti o dávku důchodového pojištění a pojištění trvá i po jeho odeslání uvede se jako datum „Do…“ poslední den kalendářního měsíce, za který byl zaměstnanci naposledy zúčtován příjem.

 

Na dalším evidenčním listu vyhotovovaném za zbývající období trvání pojištění v daném kalendářním roce, se uvede v údaji „Od…“ první den kalendářního měsíce následující po měsíci, za který byl původně vyhotovený evidenčák odeslán.

 

To neplatí, pokud je ELDP přikládán k žádosti o starobní důchod sepsané až 4 měsíce před požadovaným datem přiznání důchodu a výdělečná činnost již po datu přiznání důchodu nadále netrvá. V takovém případě zaměstnavatel na zbývající měsíce před přiznáním důchodu evidenční list nevyhotovuje.


Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference