Daň z příjmů fyzických osob

 

Předmětem daně z příjmů jsou:

  • § 6 – Příjmy ze závislé činnosti (tj. příjmy ze zaměstnaneckého poměru, odměny členů statutárních orgánů, příjmy za práci členů družstev, jednatelů a společníků s.r.o.) a také příjmy z výkonu funkce.
  • § 7 – Příjmy z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti (OSVČ..)
  • § 8 – Příjmy z kapitálového majetku (tj. podíly na zisku, dividendy, úroky a jiné výnosy z poskytnutých úvěrů a půjček a jiné obdobné příjmy většinou se vztahující k finančním operacím).
  • § 9 – Příjmy z pronájmu (nemovitostí i movitých věcí pronajatých dlouhodobě).
  • § 10 – Ostatní příjmy (např. příjmy z příležitostných činností, příležitostného pronájmu movitých věcí, příjmy z prodeje nemovitosti, příjmy z ukončení účasti ve společnosti, příjmy ze zemědělské výroby neprovozované podnikatelem apod.).

 

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference