Insolvenční řízení zaměstnance

 

Insolvenční řízení je druh soudního řízení, které vede k tomu, aby byly v maximální možné míře uspokojeny pohledávky věřitelů za dlužníkem. V případě, kdy se do insolvence dostane zaměstnanec, vznikají tím povinnosti v neposlední řadě i jeho zaměstnavateli jako plátci mzdy.

Zákonnou úpravu insolvenčního řízení nalezneme v zákoně č. 182/2006 Sb.,

 

Insolvenční rejtřík naleznete na adrese https://isir.justice.cz/isir/common/index.do

 

Průběh insolvenčního řízení:

  • Zahájení insolvenčního řízení
  • Povoleno oddlužení
  • Konkurs

 

Zahájení insolvenčního řízení

Zahájením insolvenčního řízení nedochází k ukončení řízení exkučního, oba procesy běží dále souběžně.

Po zahájení insolvenčního řízení platí, že exekuci lze nařídit, ale již ne vykonat.

 

Doručování se v rámci insolvenčního řízení provádí zásadně vyhláškou, což znamená, že se daný dokument zveřejní v insolvenčním rejstříku a od této chvíle se považuje za doručený. Soud proto nebude zasílat zaměstnavateli oznámení o tom, že s daným zaměstnancem bylo zahájeno insolvenční řízení do vlastních rukou.

Zaměstnavatel by ted měl sledovat insolvenční rejstřík, nejedná se sice o zákonnou povinnost, nicméně lze tak předejít potížím a finančním ztrátám, které by mohli zaměstnavateli vzniknout.

Zahájením insolvenčního řízení je zaměstnavatel povinen v případě, že jsou již nařízeny srážky z titulu exekuce ze mzdy dlužníka, je tzv. deponovat – zadržet.
To znamená, že se zaměstnavatel provádí srážky ze mzdy dál, ale nesmí je exekutorovi odesílat.

 

Pokyn exekutora

Častou otázkou této fáze insolvenčního řízení je, jak má mzdová účetní jednat, jsou-li již srážky z dřívější doby nařízeny a prováděny. Zde je nutno si uvědomit, že zaměstnavatel (a tím pádem ani mzdová účetní) nejsou účastníkem insolvenčního řízení – toto se na ně nevztahuje. V rámci insolvenčního řízení jim ani zákon, ani soud nestanovil jakékoliv povinnosti.

V rámci exekučního řízení jsou jim stanoveny povinnosti zcela jednoznačně a jasně. Zejména povinnost provádět srážky z příjmů dlužníka. Proto musí mzdová účetní plnit povinnosti stanovené jí rozhodnutím exekutora a to dle jeho pokynů. Právě exekutor je osoba, která by měla bezodkladně vydat zaměstnavateli povinného pokyn, jak postupovat s dalšími srážkami.

 

Co ale dělat, pokud takový pokyn od exekutora nepřijde?

Zaměstnanec nám donesl soudní vyhlášku o zahájení insolvence, ale exekutor mlčí. Co teď? Doporučujeme provést srážku ale sraženou částku exekutorovi neodvádět. Dodržujeme princip opatrnosti. Odvodem sražené částky bychom se mohli dopustit přečinu zvýhodňování věřitele.

 

Deponace srážek z mezd

Správný postup v této fázi insolvenčního řízení je srážky z příjmů dlužníka provádět tzv. deponovat srážky u zaměstnavatele, a to na základě příkazu exekutora mzdové účetní, aby srážky z příjmů dlužníka prováděla, ale neodváděla je jemu, nýbrž je deponovala. A záleží pak na dalším vývoji insolvenčního řízení, jak bude s deponátem naloženo.

 

Příklad:

Vyplácíme zaměstnanci mzdu za leden. Máme soudní vyhlášku, že insolvenční řízení bylo zhájeno dne 8.února.

Zpracování mezd provádíme 15.února. Tím pádem, provádíme srážku také 15.února.

Srážku tedy provádíme v době, kdy již insolvenční řízení běží. Proto provedeme srážku, kterou budeme deponovat.

 

Povoleno oddlužení

Insolvenční soud v takovém případě přikáže zaměstnavateli, jako plátci mzdy, provádění srážek ze zaměstnancovy mzdy a odvádění sražené částky na účet insolvenčního správce.

Po celou dobu trvání oddlužení bude zaměstnavatel také pravidelně na žádost zaměstnance vystavovat potvrzení o jeho příjmech a poskytovat součinnost a informace insolvenčnímu správci.

Na rozdíl od případu, kdy bylo se zaměstnancem řízení zahájeno, je v tomto případě zaměstnavateli rozhodnutí doručeno do vlastních rukou.  Dozví se o něm tedy, aniž by sám musel sledovat zveřejnění v insolvenčním rejstříku.

V rozhodnutí bude zaměstnavateli zjednodušeně řešeno uložena povinnosti vypočítat tzv. celkovou nezabavitelnou částku, kterou vyplácí dlužníkovi, a zbývající část čisté mzdy posílá insolvenčnímu správci k uspokojení věřitelů. Pro tyto účely insolvenční správce sdělí bankovní spojení pro zasílání plateb a také poukázání deponovaných prostředků.

 

Konkurs

Rozhodnutím o prohlášení konkursu vzniká zaměstnavateli výše uvedená povinnost předat insolvenčnímu správci uschovanou část mzdy ze srážek, které prováděl v důsledku předchozí exekuce zaměstnance.

 

 

 

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference