Insolvenční řízení zaměstnance

 

Provádění srážek z mezd po zahájení insolvenčního řízení se zaměstnancem.

 

Zahájení insolvenčního řízení

Zahájením insolvenčního řízení nedochází k ukončení řízení exkučního, oba procesy běží dále souběžně.

Po zahájení insolvenčního řízení platí, že exekuci lze nařídit, ale již ne vykonat.

Exekutor tedy nemůže po zahájení insolvenčního řízení v rámci exekuce činit úkony, které jsou faktickým prováděním exekuce (prodej majetku, použití prostředků z obstaveného účtu a další).

Z tohoto pravidla ovšem existuje výjimka: i po zahájení insolvenčního řízení lze provádět takové úkony v exekuci, které směřují k zajištění majetku dlužníka. A to je zejména případ srážek ze mzdy dlužníka. Jsou-li tedy nařízeny v rámci exekuce srážky ze mzdy či jiných příjmů dlužníka, pak tuto činnost v exekuci lze provést i po zahájení insolvenčního řízení, jde-li o zajištění majetku dlužníka pro případné další fáze insolvenčního řízení nebo řízení exekučního.

 

Pokyn exekutora

Častou otázkou této fáze insolvenčního řízení je, jak má mzdová účetní jednat, jsou-li již srážky z dřívější doby nařízeny a prováděny. Zde je nutno si uvědomit, že zaměstnavatel (a tím pádem ani mzdová účetní) nejsou účastníkem insolvenčního řízení – toto se na ně nevztahuje. V rámci insolvenčního řízení jim ani zákon, ani soud nestanovil jakékoliv povinnosti.

V rámci exekučního řízení jsou jim stanoveny povinnosti zcela jednoznačně a jasně. Zejména povinnost provádět srážky z příjmů dlužníka. Proto musí mzdová účetní plnit povinnosti stanovené jí rozhodnutím exekutora a to dle jeho pokynů. Právě exekutor je osoba, která by měla bezodkladně vydat zaměstnavateli povinného pokyn, jak postupovat s dalšími srážkami.

 

Co ale dělat, pokud takový pokyn od exekutora nepřijde?

Zaměstnanec nám donesl soudní vyhlášku o zahájení insolvence, ale exekutor mlčí. Co teď? Doporučujeme provést srážku ale sraženou částku exekutorovi neodvádět. Dodržujeme princip opatrnosti. Odvodem sražené částky bychom se mohli dopustit přečinu zvýhodňování věřitele.

 

Deponace srážek z mezd

Správný postup v této fázi insolvenčního řízení je srážky z příjmů dlužníka provádět tzv. deponovat srážky u zaměstnavatele, a to na základě příkazu exekutora mzdové účetní, aby srážky z příjmů dlužníka prováděla, ale neodváděla je jemu, nýbrž je deponovala. A záleží pak na dalším vývoji insolvenčního řízení, jak bude s deponátem naloženo.

 

Kdy začít deponovat

Příklad:

Vyplácíme zaměstnanci mzdu za leden. Máme soudní vyhlášku, že insolvenční řízení bylo zhájeno dne 8.února.

Zpracování mezd provádíme 15.února. Tím pádem, provádíme srážku také 15.února.

Srážku tedy provádíme v době, kdy již insolvenční řízení běží. Proto procvedeme srážku, kterou budeme deponovat.

 

 

Zdroj:

https://abivia.cz/rady-jak-na-dluhy/srazky-exekuce-insolvencni-rizeni/

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference