Darování zásob ze skladu

 

Darování zásob ze skladu se skládá ze dvou kroků:

  1. Vytvoření výdejky
  2. Zdanění daru interním dokladem (odvod DPH)

 

Doporučená metodika

Z poskytnutých darů je nutno odvést DPH.

Pro kontrolu, zda je odvedeno DPH ze všech darů, doporučujeme následující metodiku.

 

Nezdaněné dary (výdejka) zaúčtujeme na účet 543.NN.

Při výpočtu DPH, dar přeúčtujeme z účtu 543.NN na účet 543.N.

To znamená, že pokud zůstatek účtu 543.NN je nulový, tak máme jistotu, že jsme ze všech darů odvedli DPH.

 

Použité účty:

  • 543.N - Poskytnuté dary
  • 543.NN - Poskytnuté dary (ze kterých ještě nebylo odvedeno DPH)

 

1. Vytvoření výdejky

Nejdříve ve skladu vytvoříme výdejku.

Pro danou výdejku musíme v dané knize vytvořit příslušný skladový pohyb.

Na výdejce je nutno zapsat osobu které se dar poskytuje.

Toto je důležité pro určení daňové uznatelnosti daru z hlediska dani z příjmů.


 Vyskladnění ze skladu  (výdejka):

Text Částka Účet Strana
Vyskladnění ze skladu 100 132 D
Vyskladnění ze skladu 100 543.NN MD

 

2. Interní doklad - zdanění daru

Po vytvořené výdejce musíme v interním dokladu "zdanit poskytnutý dar".

Na interním dokladu je nutno zapsat osobu které se dar poskytuje.

Toto je důležité pro určení daňové uznatelnosti daru z hlediska dani z příjmů.

 

1. Základ daně

Řádek č.1: Abychom do dokladu mohli zapsat základ daně, tak z účtu 543.NN nejdříve odúčtujerme hodnotu daru dle výdejky (používáme skladové ceny).

 

Řádek č.2: Druhým řádkem zdaníme dar skladovou cenou.

Do tohoto řádku píšeme kód DPH.

 

Řádek č.3:

Stiskněte tlačítko Zaúčtovat, systém Delfy spočítá DPH a vytvoří řádek č.3.

 

Řádek č.4

Tento řádek musíte vytvořit ručně.

 

dek Text DPH Částka Účet Strana
1 Zdanění daru (skladová cena) - -100 543.NN MD
2 Zdanění daru (skladová cena) p21 100 543.N MD
3 DPH - 21 343 D
4 Odvedené DPH z daru - 21 538 MD

 

 

Příklad pro zdanění daru prodejní cenou

Tato metodika se používá pouze ve vyjímečných případech.

Řádek Text DPH Částka Účet Strana
1 Zdanění daru (skladová cena) - -100 543.NN MD
2 Obvyklá (prodejní) cena daru p21 150 543.N MD
3 DPH z ceny obvyklé - 31,50 343 D
4 Odvedené DPH z daru - 31,50 538 MD
5 Rozdíl mezi skladovou a obvyklou cenou - -50 543.N MD

 

 

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference