Pohodlí moderního účetnictví
bez složitých manuálů a nastavení

Pracovní poměr

 

Každý zaměstnananec musí mít uzavřen některý druh pracovního poměru

  • pracovní smlouvu
  • dohodu o pracovní činnosti
  • dohodu o provedení práce.

 

Mzdy se poté účtují přímo na jednotlivé smlouvy.

Před vytvořením mzdy, musíte u každého zaměstnance zadat jaké pracovní smlouvy má uzavřeny.

 

Pracovní poměr obsahuje

  • základní údaje o trvání smlouvy
  • platební výměr
  • nárok na dovolenou
  • průměrný výdělek

 

Vytvoření nového pracovního poměru

Pracovní smlouvu pro daného zaměstnance vytvoříte na detailu zaměstnance tlačítkem Nová pracovní smlouva

 

Zobrazí se formulář s typy pracovního poměru.

Vyberte příslušný typ a tlačítkem Vytvořit pracovní poměr vytvoříte.

 

Po vytvoření se zobrazí detal pracovního poměru kde vyplňte další údaje v závislosti na typu pracovního poměru.

 

Viz nápověda v dalších podkapitolách.

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference