Příspěvek na stravování

 

Daňovou uznatelnost nákladů zaměstnavatele na stravování řeší zákon o daních z příjmů, § 24 odst.2, písmeno j), bod 4.

 

Příspěvek zaměstnavatele na stravování lze uplatnit jako daňový náklad, pokud přítomnost zaměstnance v práci během stanovené směny trvá alespoň 3 hodiny.

 

Příklady typických způsobů stravování:

  • Stravování pomocí stravenek
  • Dovoz obědů do firmy
  • Zajištění stravování ve smluvní restauaci (obvykle na základě smlouvy a následné fakturaci)
  • Stravování ve vlastním zařízení

 

Daňově uznatelné náklady na stravování jsou:

  • příspěvky do výše 55% hodnoty jídla
  • maximální výše příspěvku do výše 70% stravného při trvání pracovní cesty 5 až 12 hodin.

 

Stravné při pracovní cestě 5 až 12 hodin

Platnost Stravné (Kč) 70% (maximální příspěvek)
01.01.2013 66 - 79 55,30
01.01.2012 64 - 76 53,20
01.01.2011 63 - 74 51,80

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference