Obchodní rejstřík

 

Obchodní rejstřík je veřejný seznam, do kterého se zapisují zákonem stanovené údaje o podnikatelích.

 

Vede ho příslušný rejstříkový soud, kterým je krajský soud.

 

Výjimku tvoří jen Krajský soud v Praze, protože pro podnikatele se sídlem nebo místem podnikání v jeho soudním obvodu vede obchodní rejstřík Městský soud v Praze.

 

 

Do obchodního rejstříku se zapisují:

  • obchodní společnosti a družstva
  • některé podnikající zahraniční osoby
  • fyzické osoby, které jsou podnikateli a které o zápis požádají (povinný je zápis v případě provozování živnosti průmyslovým způsobem či v případě průměrné výše příjmů za poslední dvě účtovací období přesahující 120 mil. Kč)
  • další osoby, stanoví-li povinnost jejich zápisu zvláštní právní předpis

 

Obchodní rejstřík najdete na adrese https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik

Nebo pokliknutím zde

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference