Zálohy u přenosu daňové povinnosti

 

V režimu „klasického“ zdanění, tj. mimo přenesení daňové povinnosti, jako zásada platí, že pokud není stanoveno jinak, plátce je povinen přiznat daň mj. i ke dni přijetí úplaty (zálohy), pokud ji přijme dřív než je uskutečněno zdanitelné plnění (viz § 21 odst. 1 zákona o DPH).

 

V případě zdanitelných plnění podléhajících režimu přenesení daňové povinnosti se tato povinnost – tj. povinnost přiznat daň při přijetí úplaty (zálohy) neuplatní.


Poskytovatel plnění, který (po 31. 12. 2011) přijme zálohu na stavební práce, u nichž je povinen použít režim přenesení daňové povinnosti, ke dni přijetí úplaty daň na výstupu nepřizná, není ani povinen při přijetí takové úplaty vystavit daňový doklad. Tento bude vystavovat až při uskutečnění zdanitelného plnění.

 

Postup při špatně vystaveném dokladu

Pokud poskytovatel stavebních prací uplatní daň na výstupu sám a na doklad uvede daň, příjemce nemá nárok na odpočet a musí postupovat podle §43 obecná zásada pro opravu výše daně.

 

Příklad:

Stavební firma vystavila zálohový doklad na práce v přenosu daňové povinnosti.

Po obdržení platby vystavila daňový doklad o přijaté platbě kde uvedla sazbu daně a spočítala daň.

Stavební firma musí vystavit opravný daňový doklad dle §43 zákona o DPH.

 

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference