Doměrek DPH celním úřadem

 

Dodatečně vyměřené DPH a případně i clo, doměří celní úřad po propuštění zboží do volného oběhu.

 

Předpis pro DPH

Pokud je správce daně při dovozu zboží celní úřad, daň se uvádí na přiznání k DPH na řádku 42.

Proto musíme vytvořit nový předpis DPH:

Kód: d20cu
Text: Dovoz DPH 20% vyměřené celním úřadem  
Účet: 343.d20
Strana: MD
Základ DPH: Delfy se zeptají na základ a spočítají daň (dovoz z třetích zemí)
Řádek: 42

 

Účtování

Daný doklad zaúčtujeme v knize faktur přijatých.

Podkladem je platební výměr celního úřadu.

Pomocí výše uvedeného předpisu zaúčtujeme výši DPH.

Clo (pokud je doměřeno) budeme účtovat stejně jako při dovozu zboží.

Závazek zaúčtujeme dle nastavení v knize (379 nebo 321)


Při účtování doměrku DPH neúčtujeme současně druhý řádek s uskutečněnou DPH tak jako při standardním dovozu zboží.

To proto, že tuto vyměřenou DPH skutečně platíme celnímu úřadu a po finančním úřadu ji budeme požadovat vrátit (proto pouze přijatá).

 

Příklad:

Celní úřad doměřil DPH ve výši 10.000,- a clo ve výši 1.000,- Kč.

Předpis Text Částka Účet Strana
d20cu Dovoz DPH 20% vyměřené celním úřadem 10.000 343.d20 MD
Clo 1.000 321 MD
Závazek vůči celnímu úřadu 11.000 379 D

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference