Recyklační poplatek v Delfách

 

Systém Delfy recyklační poplatek podporuje v maximální míře.

Nejdříve si představíme na jednoduchém příkladu  funkčnost.

Na vydané faktuře zadáte prodávané položky:

 

Položka DPH množství jednotka jednotková cena celkem
Položka A p21 1 ks 39.000,- 39.000,-
Položka B p15 2 ks 10.000,- 20.000,-

 

Stisknete tlačítko Zaúčtovat.

Systém Delfy postupně projde jednotlivé řádky a u každé položky se podívá na její detail (předpis) v obchodních předpisech.

Pokud daná položka má vyplněný recyklační poplatek, tak vytvoří pro poplatek (PHE) nový řádek.

Příklad pro naši vydanou fakturu:

1. Položka A, má poplatek za ks. Delfy vytvoří řádek pro PHE  následovně:

  • Sazba DPH je dle řádku na položce (p21)
  • Množství je prodávané množství (1 ks)
  • Jednotková cena se vezme ze zadaného recyklačního poplatku (např. 20 Kč)
  • Text na řádku je PHE + název položky (pro jednoduchou identifikaci ke kterému řádku se poplatek vztahuje)

2. Položka B, má poplatek za kg, jeden kus váží 15 kg. Delfy vytvoří řádek pro PHE následovně:

  • Sazba DPH je dle řádku na položce (p15)
  • Množství je váha v kg na předpise * prodávané množství (15 kg * 2 ks = 30 kg)
  • Jednotková cena se vezme ze zadaného recyklačního poplatku (např. 1,50 Kč)
  • Text na řádku je PHE + název položky (pro jednoduchou identifikaci ke kterému řádku se poplatek vztahuje)

 

Řádky vydané faktury budou poté vypadat následovně:

Položka DPH množství jednotka jednotková cena celkem Poznámka
Položka A p21 1 ks 39.000,- 39.000,- Vytvořeno uživatelem
Položka B p15 2 ks 10.000,- 20.000,- Vytvořeno uživatelem
PHE: Položka A p21 1 ks 20 20,- Vytvořeno automaticky
PHE: Položka B p15 30 kg 1,5 45,- Vytvořeno automaticky

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference