Obaly v systému Delfy

 

Systém Delfy podporuje evidenci použitých obalů.

 

Základní nastavení

V případě, že chcete používat evidenci obalů, jděte do menu Základní nastavení.

Na kartě Základní nastavení, zaškrtněte pole Evidence obalů.

 

Používané druhy obalů

V případě, že máte obalů poměrně hodně, je možné jednotlivé obaly roztřídit podle jednotlivých druhů (plasty, sklo, dřevo...).

Jděte do menu Nastavení, příkaz Obchodní předpisy, karta Typy obalů.

Zde stiskněte tlačítko Druhy obalů.

Zobrazí sé se formulář, kde vyplňte používané druhy.

Např:

  • Plast
  • Sklo
  • Papír...

 

Používané typy obalů

Poté si nadefinujte jaké typy obalů používáte.

Jděte do menu Nastavení, příkaz Obchodní předpisy, karta Typy obalů.

Typy obalů musí odpovídat čtvrtletním výkazům, které budete zasílat firmě EKO-KOM.

Jedná se např o:

  • papír, hladká lepenka, vlnitá lepenka...
  • PET transparentní
  • PET barevné
  • sklo transparentní, barevné...

 

Příklad:

Jako příklad uvádíme nastavení pro obal PET transparentní měkké:

Druh Obal EKOKOM_list EKOKOM_sloupec EKOKOM_radek
Plast PET transparentní měkké primární ČR J1-1A E 10
Plast PET transparentní měkké primární Import J1-1A F 10
Plast PET transparentní měkké recyklát ČR J1-1A G 10
Plast PET transparentní měkké recyklát Import J1-1A H 10

 

Ruční evidence při nákupu

Delfy umožňují vést ruční evidenci při nákupu.

Toto se vyplatí např. když máte mnoho artiklů a nechcete u každého artiklu vyplňovat použité obaly, což je poměrně pracné.

Evidence se provádí při účtování přijatých faktur na nákup obalů.

Na knize FP zaškrtněte pole Evidence obalů.

Při účtování faktury se Vám poté zobrazí karta pro evidenci obalů, kterou vyplníte.

Při vlastním prodeji již tedy nic evidovat nemusíte.

 

Automatická evidence při prodeji

Pokud chcete evidovat obaly při prodeji, musíte si nadefinovat jednotlivé druhy obalů přímo na jednotlivých obchodních předpisech.

 Např.

Obal Množství Jednotka
PET transparentní měkké primární ČR 20 g

 

Systém Delfy, při vytvoření výkazu, spočítá z vydaných faktur množství prodaných artiklů za dané období, které vynásobí množstvím obalů zadaných na prodaných artiklech.

Delfy prodané obaly doplní na kartu Obaly k jednotlivým vydaným fakturám.

 

Výkaz

Pro vytvoření výkazu jděte do menu Výkazy, Evidence obalů.

Zde zadejte pro jaký rok a rozsah období chcete výkaz vytvořit.

 

Na detailu výkazu najdete také seznam dokladů, kde jste dané obaly nakoupili (případě prodali - při evidenci při prodeji)

 

 

 

 

 

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference