Obaly v systému Delfy

 

Systém Delfy podporuje evidenci použitých obalů při prodeji.

Každá skladová karta obsahuje pole pro výběr obalu.

 

Používané druhy obalů

V případě, že máte obalů poměrně hodně, je možné jednotlivé obaly roztřídit podle jednotlivých druhů (plasty, sklo, dřevo...).

Jděte do menu Nastavení, příkaz Obchodní předpisy, karta Typy obalů.

Zde stiskněte tlačítko Druhy obalů.

Zobrazí sé se formulář, kde vyplňte používané druhy.

 

Používané typy obalů

Poté si nadefinujte jaké typy obalů používáte.

Jděte do menu Nastavení, příkaz Obchodní předpisy, karta Typy obalů.

Typy obalů musí odpovídat čtvrtletním výkazům, které budete zasílat firmě EKO-KOM.

Jedná se např o:

  • papír, hladká lepenka, vlnitá lepenka...
  • PET transparentní
  • PET barevné
  • sklo transparentní, barevné...

 

Jako jednotky máte na výběr kg nebo g.

Pro danou jednotku se rozhodněte na základě velikosti obalů které používáte.

Jednotka je zásadní pro komfort při zadávání hmotnosti jednotlivých obalů u Vašich výrobků.

Příklad:

Jako příklad uvádíme nastavení pro obal PET transparentní měkké:

Materiál Jednotka EKOKOM_list EKOKOM_sloupec EKOKOM_radek
PET transparentní měkké primární ČR g J1-1A E 10
PET transparentní měkké primární Import g J1-1A F 10
PET transparentní měkké recyklát ČR g J1-1A G 10
PET transparentní měkké recyklát Import g J1-1A H 10

 

Ruční evidence při nákupu

Delfy umonují vést ruční evidenci při nákupu.

Toto se vyplatí např. když máte zakázkovou výrobu a nechcete u každé zakázky evidovat použité obaly, což je poměrně pracné.

Evidence se provádí při účtování přijatých faktur.

Na knize zaškrtněte pole Evidence obalů.

Při účtování faktury se Vám poté zobrazí karta pro evidenci obalů, kterou vyplníte.

Při vlastním prodeji již tedy nic evidovat nemusíte.

 

Číselník obalů

V číselníku obalů si nadefinujte jednotlivé obaly.

 Příklad

Výrobky balíme do krabiček o rozměru 30 x 30 cm.

Uvnitř krabičky je plastová vložka, na které je papírová podložka.

Daný obal vytvoříme následovně:

 

Nejdříve zadáme název obalu:

Název obalu
Krabička 30x30 cm

 

Po zadání se nám zobrazí detail obalu, kde v podřízené tabulce vyplníme složení obalu:

(Složení obalu se bere z číselníku)

Složení obalu Poznámka Jednotka Váha
Papír vnější obal g 20
Plast vložka g 3
Papír dno g 2

 

Evidence při prodeji

Systém Delfy umožňuje sledovat množství prodaných zásob.

Na základě tohoto množství a příslušného obalu, spočítá množství dodaných obalů.

Na základě této sjetiny je také možné odepsat příslušné obaly ze skladu.

Frekvence odpisů závisí na Vašich konkrétních podmínkách.

 

 

 

 

 

 

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference