Nákup nábytku

 

Nákup nábytku se účtuje podle jednotlivých kusů.

Není žádný důvod vytvořit z nábytku soubor movitých věcí.

 

Tato metodika se uplatní i při nákupu kuchyňské linky.

Věci zahrnuté v kuchyňské lince neslouží jednotnému účelu (jak vyžaduje definice souboru movitých věcí), vařič slouží na vaření, dřez na umývání, skříňky na ukládání věcí....

 

Pořizovací cena

Nábytek zatřídíme podle pořizovací ceny jednotlivých kusů.

 

Příklad

Koupili jsme kancelářskáý nábytek za 60.000,-

Nábytek se skládá z 6 skříněk po 10.000.-.

V tomto případě se jedná o drobný hmotný majetk, který dáme rovnou do nákladů.

 

Odpisové skupiny vybraného nábytku

CZ-CPA Název Odpisová skupina
31.0 Nábytek 2
31.01.12 Kancelářský nábytek dřevěný 2
31.02 Kuchyňský nábytek 2
27.52 Neelektrické spotřebiče pro vaření nebo ohřívání převážně pro domácnost 2
27.51.11 Chladicí a mrazicí zařízení převážně pro domácnost 2 (položka 27.90)
27.51.12 Myčky nádobí převážně pro domácnost

2 (položka 27.90)

27.51.13 Pračky a sušičky převážně pro domácnost

2 (položka 27.90)

 

Jednorázové vybavení kanceláře

Jak postupovat v případě pořízení nové kanceláře, ktará je kompletně vybavena nábytkem?

Nábytek, který je investičním majetkem, bude zařazen a odepisován.

Současně bylo nakoupeno velké množství nábytku (DHM). Je možno všechny DHM zahrnout do nákladů?

 

Jsou de facto 3 způsoby řešení:

  • komplexní náklady příštích období
  • časové rozlišení
  • zaúčtování do nákladů

 

Komplexní náklady příštích období

Využití komplexních nákladů přichází pouze v okamžiku, kdy očekáváme postupný náběh výkonů (t.j. příjmů).

 

Definici komplexních nákladů najdeme vČeském účetním standardu č.001:

3.11.2. Na příslušném účtu vykazovaném v položce "D.I.2. Komplexní náklady příštích období" se účtují náklady a výdaje příštích období, jež se sledují ve vztahu k danému účelu, například náklady na přípravu a záběh výkonů a náklady na výzkum a vývoj (pokud se časově rozlišují), náklady na dlouhodobou propagaci, náklady na předzásobení (na skladování); zúčtování komplexních nákladů příštích období se provede v účetním období, s nímž časově rozlišené náklady věcně souvisejí, nejpozději však do čtyř let od zaúčtování nákladů na příslušný účet účtové skupiny 38 - Přechodné účty aktiv a pasiv, s výjimkou případů vyplývajících ze smluv, respektive platných předpisů.

 

Časové rozlišení

Při nákupu většího množství DHM doporučujeme provést časové rozlišení nákladů.

Větší množství je takové, které by výrazněji ovlivnilo výsledky hospodaření společnosti.

Časové rozlišení provedeme, v závislosti na výše částky, na 2 nebo 3 roky.

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference