Elektromobil

 

Elektromobil je motorové vozidlo na elektrický pohon.

Právní předpisy, včetně těch daňových, pracují v této souvislosti s pojmy nízkoemisní vozidlo a bezemisní vozidlo.

Zákon o daních z příjmů definuje bezemisní vozidlo v ustanovení § 21b odst. 7 jako "silniční motorové vozidlo, které používá jako palivo výlučně elektrickou energii nebo vodík, nebo jiné silniční motorové vozidlo, jehož provoz nemá žádné emise CO2.".

 

Odpisová skupina

Osobní i nákladní automobily patří dle zákona o daních z příjmů pro účely daňových odpisů do 2. odpisové skupiny, pokud jejich pořizovací cena překročí částku 80 tis. Kč.

Poplatník si může sám zvolit, zda u dlouhodobého majetku uplatní odpisy rovnoměrné, zrychlené či mimořádné.

 

Odpisy

Mimořádné odpisy lze uplatňovat u elektromobilů do 31.12.2028 (viz kapitola Investiční majetel - Odpisy - Mimořádné odpisy 2021)

 

Prokázání spotřebované emergie

Definitivní řešení situace, kdy není jednoznačně prokázána cena elektrické energie spotřebované na provoz elektromobilu z pohledu daňových výdajů zaměstnavatele, přinesla až novela ZDP č. 609/2020 Sb. Ta upravila znění § 24 odst. 2 písm. k) ZDP bodu 1 tak, že pro stanovení výdajů za pohonné hmoty spotřebované vozidlem, které má elektrický pohon nebo hybridní pohon kombinující spalovací motor a elektromotor, lze použít průměrnou cenu elektřiny stanovenou pro účely poskytování cestovních náhrad podle zákoníku práce.

 

WAllbox

Wallbox je zařízení sloužící k nabíjení vozidla

  • Elektrické auto se nabíjí přes kabel – hodnota se započítává do ceny auta a odepsat ho nemůžeš.
  • Wallbox na zdi – zde již mluvíme o majetku zaměstnavatele, což spadá pod movité věci. V případě, že cena wallboxu překročila 80 tisíc korun a bude se používat déle než 1 rok, jde o dlouhodobý odpisový majetek z 2. odpisové skupiny. 
  • Wallbox pevně spojen se stavbou zevnitř – nabíjecí zařízení je zde součást nemovitosti. V tomto případě se při odpisu zohledňuje, zda byla instalace dražší než 80 tisíc korun a zda jde o technické zhodnocení.
  • Wallbox spojen se stavbou zvenčí – v tomto případě jde o samostatnou dobíjecí stanici, tedy i samostatný majetek. Při odpisu se řadí do 2. skupiny.

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference