Sleva na studenta

 

Sleva na studenta byla od roku 2024 zrušena.

 

Slevu může uplatnit jen za kalendářní měsíce, na jejichž počátku splňuje uvedené podmínky.

 

Slevu lze uplatnit za daný měsíc jestliže k 1. dne daného měsíce platí:

  • osoba je studentem
  • a není starší než je požadováno.

 

Požadovaný věk

Nárok na slevu má do dovršení věku 26 let (případně až do 28 let, jde-li o prezenční formu studia v doktorském programu).

 

Které studium

Za soustavnou přípravu na budoucí povolání se v zásadě považuje studium na středních a vysokých školách v České republice nebo i v cizině, pokud je rozhodnutím ministerstva školství postaveno na roveň studia v ČR.

 

Výjimkou, kdy student nemá nárok na tuto slevu, je dálkové, distanční, večerní nebo kombinované studium na středních (nikoliv vysokých) školách, je-li v době takového studia výdělečně činný (kromě takzvaných dohod) nebo má-li v době takového studia nárok na podporu v nezaměstnanosti či při rekvalifikaci.

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference