Sleva na studenta

 

Slevu může uplatnit jen za kalendářní měsíce, na jejichž počátku splňuje uvedené podmínky.

 

Slevu lze uplatnit za daný měsíc jestliže k 1. dne daného měsíce platí:

  • osoba je studentem
  • a není starší než je požadováno.

 

Požadovaný věk

Nárok na slevu má do dovršení věku 26 let (případně až do 28 let, jde-li o prezenční formu studia v doktorském programu).

 

Které studium

Za soustavnou přípravu na budoucí povolání se v zásadě považuje studium na středních a vysokých školách v České republice nebo i v cizině, pokud je rozhodnutím ministerstva školství postaveno na roveň studia v ČR.

 

Výjimkou, kdy student nemá nárok na tuto slevu, je dálkové, distanční, večerní nebo kombinované studium na středních (nikoliv vysokých) školách, je-li v době takového studia výdělečně činný (kromě takzvaných dohod) nebo má-li v době takového studia nárok na podporu v nezaměstnanosti či při rekvalifikaci.

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference